Szukaj w serwisie

PRINCE2® Foundation - szkolenie akredytowane


Opis

Szkolenie PRINCE2® Foundation wydaje się być obowiązkową pozycją edukacyjną dla każdego. Nie tylko dla kierowników projektów, członków Komitetu Sterującego, czy Kierowników zespołów, ale dosłownie dla wszystkich, którzy mają coś współnego z projektami np.: uczestniczą w nich, znajdują się pod ich wpływem lub też podejmują decyzje na poziomie wyższego kierownictwa. W dzisiejszych czasach dynamicznych zmian biznesowych po prostu nie wypada nie znać tej metodyki, która jest oficjalnym standardem zarządzania projektami w Zjednoczonym Królestwie w sektorze komercyjnym i publicznym.

PRINCE2®  to bardzo elastyczna metodyka zarządzania wszystkimi rodzajami projektów.  Opracowana z potrzeby poprawienia skuteczności projektów państwowoych, pojawiła się w pierwotnej wersji pod nazwą PROMPT (Project Resource Organisation Management Planning Techniques), następnie usprawniona jako PRINCE® i wreszcie stała się PRINCE2®. Od tej pory ststematycznie aktualizowana, pozostała jako PRINCE2® jednak ze wskazaniem roku wydania (2002, 2005, 2009, 2017).  PRINCE2® w rozwinięciu oznacza PRojects IN Controlled Enviroments. Jest to międzynarodowy bestseller ponieważ wprowadza wspólny język, którym uczestniczący w projekcie posługują się i w taki sam sposób rozumieją pojęcia specjalistyczne. Sama metodyka jest bardzo elastyczna i skalowalna oraz czytelnie definiuje cykl życia projektu, jeszcze od fazy jego przygotowywania poprzez kolejne etapy zarządcze aż do momentu zamknięcia projektu. W środowisku PRINCE2® wszyscy uczestniczący w projekcie mają konkretnie przypisane role i obowiązki – wiadomo kto podejmuje decyzje a kto ma delegowaną pracę do wykonania. Jest także przepisem na sukces przedsięwzięcia, gdzie sukces rozumiany jest jako osiągnięcie założonych korzyści biznesowych. Elastyczność pozwala na zastosowanie jej w bardzo biurokratycznym,  stylu kaskadowym (Waterfall) jak i bardzo zwinnym podejściu (Agile). Ten wspomniany przepis na sukces składa się z 21 ogólnych elementów. Są to:

 • 7 pryncypiów (nakazów), które muszą być bezwzględnie zastosowane i przestrzegane w całym projekcie,
 • 7 procesów tworzących cykl życia projektu,
 • 7 tematów – obszarów zarządzania, które musza być właściwie zastosowane w każdym procesie projektowym.


Z procesami i tematami powiązane sa ściśle 26 produkty zarządcze oraz konieczne dostosowanie metodyki do kontekstu projektu. Wspomniane produkty mogą przyjąć formę obszernych dokumentów,  notatek lub nawet krótkich ustaleń projektowych. PRINCE2® wcale nie jest taki trudny, a na pewno rozwija sztukę analitycznego, eksperckiego analizowania każdego projektu.

Egzamin

• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu PRINCE2® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyki - AXELOS). Kwota za egzamin jest dodatkowa i wynosi 850 zł netto.
• Każdy uczestnik może zdecydować czy chce zdawać egzamin.
 

Do góry

Cele szkolenia

Korzyści dla uczestników
•    możliwe zdobycie międzynarodowego certyfikatu – PRINCE2® Foundation,
•    uczestnicy zapoznawani są zarówno z polską jaki i angielską terminologią fachową,
•    pełne zapoznanie się z anatomią projektu,
•    zrozumienie jak stosować PRINCE2® w stylu kaskadowym (Waterfall) jak i zwinnym (Agile),
•    praktyczne wskazówki zastosowania w organizacjach,
•    bogaty materiał wprowadzający,
•    moduły slajdowe podsumowywane przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi,
•    możliwość uzyskania slajdów szkolenia w formacie PDF,
•    dodatkowe autorskie zestawy pytań egzaminacyjnych,
•    praktyczne ćwiczenia na atrakcyjnym scenariuszu.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień 1
1.    Wprowadzenie do kursu.

2.    Wprowadzenie do zarządzania projektami:

 • Ład zmiany biznesowej i model P3M3,
 • Projekt, program, portfel,
 • Charakterystyczne cechy projektu,
 • Agile (zwinny) vs. Waterfall (tradycyjny kaskadowy).


3.    Przegląd PRINCE2®:

 • Struktura PRINCE2®,
 • Pryncypia,
 • Tematy,
 • Procesy,
 • Dostosowanie i wdrożenie PRINCE2® – minimalne wymagania.


4.    Proces przygotowanie projektu:

 • Ćwiczenie: Produkty PP.


5.    Temat organizacja.

6.    Temat uzasadnienie biznesowe.

7.    Praca domowa:

 • Przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation.


Dzień 2
1.    Podsumowanie pracy domowej.

2.    Proces zarządzanie strategiczne projektem.

3.    Proces inicjowanie projektu.

4.    Temat plany:

 • Ćwiczenie: Plan etapu.


5.    Proces zarządzanie końcem etapu:

 • Ćwiczenie: Koniec etapu zarządczego.


6.    Temat zmiana.

7.    Temat ryzyko.

8.    Praca domowa:

 • Przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation.

 
Dzień 3

1.    Podsumowanie pracy domowej.

2.    Proces sterowanie etapem.

3.    Proces zarządzanie dostarczaniem produktów:

 • Ćwiczenie: Dopasuj do modelu PRINCE2®.


4.    Temat jakość.

5.    Temat postępy:

 • Ćwiczenie: Postępy (opcjonalne).


6.    Proces zamykanie projektu.

7.    Podsumowanie szkolenia.
 
Dzień egzaminu
1.    Egzamin PRINCE2® Foundation:

 • Wstępne działania administracyjne - 25 minut
 • Egzamin - 60 minut (+ ew. dodatkowe 15 minut dla osób uprawnionych)
 • Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

Egzamin

• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowogo egzaminu w celu uzyskania certyfikatu PRINCE2® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyki - AXELOS). Kwota za egzamin jest dodatkowa i wynosi 850 zł netto.
• Każdy uczestnik może zdecydować czy chce zdawać egzamin.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google