Szukaj w serwisie

PRINCE2® Practitioner - szkolenie akredytowane


Opis

Szkolenie PRINCE2® Practitioner wydaje się być naturalnym krokiem następczym po szkoleniu Foundation, dla tych którzy:
•    Zafascynowało piękno i elastyczność królewskiej metodyki zarządzania projektami,
•    Chcą przećwiczyć praktyczne zastosowanie metodyki w scenariuszach projektowych,
•    Potrzebują formalnego, mocnego certyfikatu potwierdzającego wysokie umiejętności zarządzania projektami.
Szkolenie odbywa się w formie warsztatu, gdzie grupa rozwiązuje ćwiczenia w stylu egzaminacyjnym. Są to ćwiczenia bazujące na taksonomii Blooma a więc sprawdzające nie tylko wiedzę ale także: rozumienie, zastosowanie, analizę, syntezę i ocenę.  Wszystkie ćwiczenia są nie tylko interesujące dla uczestników, wywołujące dużo dyskusji, umożliwiające powtórzenie wiedzy podstawowej ale przede wszystkim niezwykle skutecznie przygotowują do zdania egzaminu PRINCE2® Practitioner.
 

PRINCE2®  to bardzo elastyczna metodyka zarządzania wszystkimi rodzajami projektów.  Opracowana z potrzeby poprawienia skuteczności projektów państwowoych, pojawiła się w pierwotnej wersji pod nazwą PROMPT (Project Resource Organisation Management Planning Techniques), następnie usprawniona jako PRINCE® i wreszcie stała się PRINCE2®. Od tej pory ststematycznie aktualizowana, pozostała jako PRINCE2® jednak ze wskazaniem roku wydania (2002, 2005, 2009, 2017).  PRINCE2® w rozwinięciu oznacza PRojects IN Controlled Enviroments. Jest to międzynarodowy bestseller ponieważ wprowadza wspólny język, którym uczestniczący w projekcie posługują się i w taki sam sposób rozumieją pojęcia specjalistyczne. Sama metodyka jest bardzo elastyczna i skalowalna oraz czytelnie definiuje cykl życia projektu, jeszcze od fazy jego przygotowywania poprzez kolejne etapy zarządcze aż do momentu zamknięcia projektu. W środowisku PRINCE2® wszyscy uczestniczący w projekcie mają konkretnie przypisane role i obowiązki – wiadomo kto podejmuje decyzje a kto ma delegowaną pracę do wykonania. Jest także przepisem na sukces przedsięwzięcia, gdzie sukces rozumiany jest jako osiągnięcie założonych korzyści biznesowych. Elastyczność pozwala na zastosowanie jej w bardzo biurokratycznym,  stylu kaskadowym (Waterfall) jak i bardzo zwinnym podejściu (Agile). Ten wspomniany przepis na sukces składa się z 21 ogólnych elementów. Są to:
•    7 pryncypiów (nakazów), które muszą być bezwzględnie zastosowane i przestrzegane w całym projekcie,
•    7 procesów tworzących cykl życia projektu,
•    7 tematów – obszarów zarządzania, które musza być właściwie zastosowane w każdym procesie projektowym.

Z procesami i tematami powiązane sa ściśle 26 produkty zarządcze oraz konieczne dostosowanie metodyki do kontekstu projektu. Wspomniane produkty mogą przyjąć formę obszernych dokumentów,  notatek lub nawet krótkich ustaleń projektowych. PRINCE2® wcale nie jest taki trudny, a na pewno rozwija sztukę analitycznego, eksperckiego analizowania każdego projektu.
 

Egzamin

• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowogo egzaminu w celu uzyskania certyfikatu PRINCE2® Practitioner należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyki - AXELOS). Kwota za egzamin jest dodatkowa i wynosi 1100 zł netto.
• Każdy uczestnik może zdecydować czy chce zdawać egzamin.
 

Do góry

Korzyści dla uczestników

•    Możliwe zdobycie międzynarodowego certyfikatu – PRINCE2® Practitioner,
•    Wszystkie ćwiczenia wykonywane w dniach szkoleniowych są autorskim opracowaniem Progress Project – tzw. Oficjalne przykładowe („sample”) egzaminacyjne udostępniamy uczestnikom jako praca domowa,
•    Ciekawe i pasjonujące zajęcia,
•    Praktyczne wskazówki zastosowania w sytuacjach projektowych.

Do góry

Metody szkolenia

•    rozwiązywanie ćwiczeń, dyskusja oraz ewentualne uzupełnianie wiedzy z poziomu Foundation
 

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I
1.    Wprowadzenie.
2.    Przegląd reguł egzaminu PRINCE2® Practitioner.
3.    Ćwiczenie D1:

•    pryncypia,
•    uzasadnienie biznesowe,
•    organizacja,
•    jakość,
•    plany,
•    ryzyko,
•    zmiana,
•    postępy,
•    przygotowanie projektu,
•    zarządzanie strategiczne projektem,
•    inicjowanie projektu,
•    sterowanie etapem,
•    zarządzanie dostarczaniem produktów,
•    zarządzanie końcem etapu,
•    zamykanie projektu.
Praca domowa:
Przykładowy egzamin PRINCE2® Practitioner.

Dzień II
1.    Wprowadzenie.
2.    Ćwiczenie D2:

•    pryncypia,
•    uzasadnienie biznesowe,
•    organizacja,
•    jakość,
•    plany,
•    ryzyko,
•    zmiana,
•    postępy,
•    przygotowanie projektu,
•    zarządzanie strategiczne projektem,
•    inicjowanie projektu,
•    sterowanie etapem,
•    zarządzanie dostarczaniem produktów,
•    zarządzanie końcem etapu,
•    zamykanie projektu.
3.    Zakończenie.

 

Dzień egzaminu

Egzamin PRINCE2® Practitioner

Wstępne działania administracyjne - 25 minut

Egzamin - 150 minut (+ ew. dodatkowe 30 minut dla osób uprawnionych)

Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

 

Egzamin

• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowogo egzaminu w celu uzyskania certyfikatu PRINCE2® Practitioner należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyki - AXELOS). Kwota za egzamin jest dodatkowa i wynosi 1100 zł netto.
• Każdy uczestnik może zdecydować czy chce zdawać egzamin.

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google