Szukaj w serwisie

Problem Solving/8D – rozwiązywanie problemów


Opis

Umiejętność rozwiązywania problemów jest jedną z kluczowych kompetencji, pozwalających na dotarcie do przyczyny źródłowej problemu i wdrożeniu działań mających na celu całkowitą i trwałą eliminacje problemu. Zastosowanie wielu narzędzi na różnych poziomach zarządzania jest warunkiem efektywności podjętych działań w tym zakresie.

Szkolenie ma na celu uświadomić uczestnikom, że symptomy problemów pomimo tego, że wyglądają na pierwszy rzut oka jako przyczyny, nimi nie są. Zła diagnoza marnuje czas i zasoby, dlatego ważne jest, aby zbierać dane i analizować je w sposób naukowy. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wieloma narzędziami, które pomogą zespołom TPS (Team Problem Solving) zbierać dane i odkrywać co te dane oznaczają. Dobra analiza jest fundamentem w podejmowaniu skutecznych akcji rozwiązywania problemów.

Podczas szkolenia prezentujemy, omawiamy oraz ćwiczymy wykorzystanie narzędzi Problem Solving w podejściu RCA_8D_A3.

Do góry

Cele szkolenia

Analiza przypadków z firm produkcyjnych/firmy zlecającej (wymaga wstępnych danych np. podczas audytu wstępnego) – jak pracował zespół TPS w konkretnych przypadkach? Ocena skuteczności pracy zespołu i wypracowanych rozwiązań. Każdy z uczestników szkolenia poprowadzi zespół Team Problem Solving.

 • opanowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat narzędzi Problem Solving,
 • praktyczne opanowanie metodyki postępowania z problemem,
 • nabycie umiejętności organizacji procesu szukania rozwiązań i prawdziwych przyczyn problemów, a nie „gaszenia pożarów”,
 • nauka konstruktywnego i systematycznego podejścia do analizy i skutecznej eliminacji problemów,
 • praktyczne przećwiczenie nabytych umiejętności z wykorzystaniem narzędzi Problem Solving.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości. 

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • opanowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat narzędzi Problem Solving,
 • nabycie umiejętności definiowania podejścia do problemu: rozwiązywanie problemu czy doskonalenie codziennej pracy (szczupłe myślenie),
 • praktyczne opanowanie metodyki postępowania z problemem,
 • nabycie umiejętności organizacji procesu szukania rozwiązań i prawdziwych przyczyn problemów, a nie "gaszenia pożarów",
 • znajomość konstruktywnego i systematycznego podejścia do analizy i skutecznej eliminacji problemów,
 • umiejętność wykorzystania narzędzi Problem Solving.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykład, 
 • dyskusja, 
 • wymiana doświadczeń, 
 • ćwiczenie, 
 • plan samodzielnej pracy (follow up) po szkoleniu.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie w temat szkolenia (rozgrzewka).
 2. Wyodrębnienie i określenie "PROBLEMU":
 • identyfikowanie problemów,
 • problemy reaktywne,
 • problemy pro aktywne,
 • wartościowanie problemów,
 • role i odpowiedzialności problemów,
 • definiowanie problemu,
 • miary i skutki problemu:
  • przeszkody stawiane przed procesem rozwiązywania problemu/problemów,
  • ciąg procesu rozwiązywania "PROBLEMU" w tym:
   • poszukiwanie przyczyn,
   • określenie celu,
   • analiza i wybór przyczyny,
   • działania korygujące,
   • standaryzacja.
 1. Metoda 8D/ Eight Disciplines:
 • omówienie metody,
 • ćwiczenie praktyczne.
 1. Raport A3:
 • omówienie metody,
 • ćwiczenie praktyczne.
 1. Zespół ds. Rozwiązywania Problemów (Team Problem Solving TPS). 
 2. Omówienie narzędzi, między innymi:
 • metoda 5W+1H,
 • metoda 5 WHY,
 • wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy/ CEDAC,
 • burza mózgów w oparciu o Metodę Philipsa 623,
 • drzewo usterek FTA.
 1. Warsztaty praktyczne.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google