Szukaj w serwisie

Produkcja jednostkowa, projektowa - ETO, wdrożenia nowych wyrobów do produkcji


Opis

Procesy produkcji posiadają różną specyfikę. Nie wszystkie one charakteryzują się wysoką powtarzalnością. Z perspektywy zarządzania procesem wytwórczym czy też rozwojowym pojęcie ETO (Engineer To Order) różni się zdecydowanie od MTO, ATO czy MTS. W ETO ustalenie harmonogramu prac opiera się często bardziej o szacowane i „czynnik ludzki” niż technologicznie ustandaryzowane działania. To wszystko powoduje o wiele większy poziom zmienności i konieczność podejmowania licznych doraźnych działań zaradczych. 

Szkolenie ma na celu przedstawienie najlepszych praktych w zakresie planowania indywidualnych, stabilnych harmonogramów. Wprowadza ono zasady etapowości prac, stabilnego szacowania, skutecznego przetwarzania zmian, koncentracji na faktycznych, bieżących ograniczeniach. Dotyka również tematów miękkich związanych z formułowaniem zespołu, jak i jego integracją – również w środowisku rozproszonym np. międzynarodowym. Zajęcie wykorzystują też elementy TQM (Total Quality Management) w szczególności korzystając z narzędzi wspierających rozwój produktów np. FMEA, QFD, DOE, SCC czy też innych podtrzymujących stabilność workflow. Wykorzystywana jest konkretna, odpowiednia dla pojęć i metod dokumentacja.

W trakcie zajęć realizowane są liczne ćwiczenia, jak i jeden główny ciągniony warsztat mający na celu symulacje wykonywania konkretnego przedsięwzięcia. Oprócz proponowanych przez trenera - tematy do warsztatu ustalane są w porozumieniu z grupami biorącymi udział w szkoleniu. 

Do góry

Cele szkolenia

 • bezstresowe wejście w zasady planowania zgodnie z ETO,
 • poznanie metod koordynacji harmonogramów w często rozproszonym środowisku pracy,
 • opanowanie zasad promocji wydajności przez praktyczne stosowanie TOC,
 • zapoznanie się z możliwościami nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • poznanie podstawowych narzędzi TQM i skojarzonych: FMEA, analiza ryzyk, house of quality w ramach QFD (Quality Function Deployment), test matrix, DOE, SCC list (Significant & Critical Characteristics).

Do góry

Profil uczestnika

 • Inżynierowie procesów i produktów,
 • Planiści w produkcji jednostkowej,
 • Uczestnicy działań dotyczacych wdrażania nowych produktów do produkcji,
 • Osoby wdrażające zmiany do wyrobów – change requests,
 • Kierownicy projektów,
 • Kierownicy budów,
 • Osoby prowadzące wiele równoległych, indywidualnie szacowanych i planowanych „harmonogramów”,
 • Osoby rozwijajace software wspierający produkcję jednostkową i rozwój produktów.

Do góry

Metody szkolenia

Spotkanie ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów i firm, jak i wskazuje na konkretnych przykładach kierunki rozwoju łącząc wiedzę ETO, TQM i PM (Project Management). Na początku zajęć następuje omówienie procesów firmy i specyfiki pracy uczestników spotkania. Na podstawie tych informacji trener dokonuje natychmiastowej weryfikacji prezentowanych tematów - skupiając się w „tym” spotkaniu na najbardziej istotnych. Inne nie są ominięte jednak „akcenty” pozostaję tu pod kontrolą uczestników. Żeby zapewnić tę możliwość materiały zawsze są „nadmiarowe”. Zajęcia prowadzone są metodą coaching’u – trener zadaje wiele pytań dotyczących opinii i refleksji uczestników co do pomysłów/usprawnień możliwych do wdrożenia we własnej pracy. Spotkanie trwa aż i niestety tylko dwa dni. Dlatego też pod koniec zajęć położony jest szczególny nacisk na dalszy, samodzielny rozwój uczestników. Wskazana jest literatura i „follow-up”.

 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • w ponad 90% przypadków stosowanie "nieksiążkowych", przykładów opartych 
 • o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec,
 • oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i wiodący warsztat,
 • wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania,
 • większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (tablet graficzny) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, po szkoleniu „wystawione” są one do pobrania z sieci internetowej.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I

 1. Wprowadzenie do specyfiki pracy o charakterze jednostkowym:
  • zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami, wpływ jakości tych relacji na planowanie,
  • "wyniesienie ponad perspektywę swojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów - warunki i przeszkody ustalania spójnych działań wewnątrz firmy.
 2. Wprowadzenie do Planowania zgodnie z ETO:
  • klasyfikacja procesów wytwórczych i miejsce ETO,
  • związek z planowaniem i prognozowaniem długoterminowym,
  • unikalność szacunków i standaryzacja procesów,
  • przyczyny destabilizacji harmonogramów.
 3. Obranie tematów ciągnionego warsztatu:
  • podział na grupy i obranie tematów prac np. wdrożenie nowego produktu, budowa instalacji, budynku.
 4. Praca zespołowa:
  • transparentność kompetencji twardych i miękkich,
  • trzy podstawowe warunki budowy i funkcjonowania zespołu,
  • system motywacyjny,
  • zasady formułowania Lessons Learned.
 5. Analiza ryzyk, zarządzanie ryzykiem:
  • failure Mode and Effects Analysis – analiza przyczyn i skutków wad (w projektowaniu design – dFMEA, w produkcji process – pFMEA),
  • szablony test matrix, jak i użycie DoE (Design of Experiments),
  • klasyczna identyfikacja i analiza jakościowa i ilościowa ryzyk.
 6. Planowanie:
  • planowanie potrzeb i doprecyzowanie wymagań SMART,
  • użycie house of quality w ramach QFD (Quality Function Deployment),
  • doprecyzowanie wymagań SMART poprzez SCC list (Significant & Critical Characteristics),
  • dekompozycja prac na poszczególne elementy – WBS (struktura podziału prac),
  • zasady i metody obiektywizacji szacunków.

Dzień II

 1. Planowanie c.d.:
  • sieciowanie prac, sekwencjonowanie,
  • bilansowanie harmonogramów pod kątem ograniczeń np. dostępności zasobów,
  • zalety i wady harmonogramów statycznych i dynamicznych,
  • przygotowanie i budowa procesu zarządzania i przetwarzania zmian.
 2. Teoria ograniczeń - TOC:
  • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł",
  • metody podporządkowania organizacji firmy i projektu "wąskiemu gardłu",
  • wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania prac,
  • ochrona ścieżek prac „opartych” opartych o wąskie gardło poprzez zarządzanie buforami – metoda łańcucha krytycznego CC (Critical Chain).
 3. Kalkulacja MRP w produkcji jednostkowej:
  • planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS® i REFA® - miejsce ETO,
  • planowanie potrzeb materiałowych – MRP:
   • zarządzanie wielkościami zamawianych partii materiałów i surowców,
   • dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania,
   • zarządzanie listami materiałowymi i sprzężenie z systemami CAD (kontrola numerów wersji rysunku w powiązaniu z poziomem potrzebnego zapasu),
   • „produkty” kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.
 4. Zarządzanie zapasami:
  • metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
  • podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami,
  • poziom obsługi klienta,
  • klasyfikacja ABC i XYZ stanów magazynowych,
  • zapas bezpieczeństwa - SS i zapas czasu,
  • czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
  • zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej,
  • prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.
 5. Nowoczesne narzędzia wsparcia zarządzania produkcją jednostkową - systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning):
  • przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS,
  • oczekiwania w zakresie fukcjonalności wspierających działania jednostkowe - projektowe,
  • czy i jak wdrażać rozwiązania informatyczne?
  • wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google