Szukaj w serwisie

Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży


Cele szkolenia

Kurs prowadzony jest w laboratorium komputerowym. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami ilościowymi i jakościowymi tworzenia prognoz sprzedaży z wykorzystaniem prognoz w działalności logistycznej przedsiębiorstwa oraz koncepcją usprawniania procesu prognozowania przez współdziałanie w łańcuchu logistycznym.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów i specjalistów z działu logistyki oraz innych działów w przedsiębiorstwie współuczestniczących w procesie zaopatrzenia lub zakupów,
 • specjalistów ds. zaopatrzenia w przedsiębiorstwach,
 • branżystów i kupców,
 • analityków rynków surowcowo-materiałowych,
 • koordynatorów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Sprawny system prognozowania a doskonalenie planów przedsiębiorstwa:
  • wytyczne dotyczące tworzenia sprawnych systemów prognozowania,
  • znaczenie prognoz sprzedaży w planowaniu działalności przedsiębiorstwa,
  • tworzenie baz danych dla potrzeb systemu prognozowania,
  • zarządzanie informacją wykorzystywaną w procesie prognozowania sprzedaży.
 2. Proces prognozowania sprzedaży:
  • etapy prognozowania sprzedaży,
  • weryfikacja i analiza danych historycznych wykorzystywanych w procesie prognozowania,
  • dobór odpowiednich narzędzi (metod) prognozowania,
  • określanie jakości tworzonych prognoz – analiza błędów prognozy i jej wykorzystanie w usprawnianiu systemu prognozowania.
 3. Metody prognozowania sprzedaży:
  • prognozowanie jakościowe - popularne metody prognozowania heurystycznego,
  • metody prognozowania przyczynowo - skutkowego,
  • metody prognozowania szeregów czasowych - prognozowanie sprzedaży produktów o różnym charakterze popytu.
 4. Wymagania jakościowe dla prognoz będących podstawą planowania logistycznego:
  • znaczenie jakości tworzonych prognoz w planowaniu logistycznym,
  • wykorzystanie prognoz sprzedaży w systemach logistycznych wspierających proces obsługi klienta,
  • wykorzystanie prognoz sprzedaży w planowaniu materiałowym przedsiębiorstw produkcyjnych,
  • wykorzystanie prognoz sprzedaży w działalności logistycznej polskich przedsiębiorstw - przegląd przypadków.
 5. Gra piwna – symulacja planowania działalności poszczególnych ogniw łańcucha logistycznego w oparciu o ograniczoną ilość informacji (wykorzystanie prognozowania jakościowego).
 6. Rola prognozowania w funkcjonowaniu łańcuchów logistycznych:
  • efekt Forestera, czyli tzw. efekt bicza,
  • skutki występowania efektu Forestera dla przedsiębiorstwa  i dla całego łańcucha logistycznego,
  • sposoby ograniczania efektu Forestera.
 7. Współdziałanie przedsiębiorstw w prognozowaniu sprzedaży:
  • podstawowe problemy prognozowania indywidualnego,
  • wymogi wspólnego systemu prognozowania sprzedaży,
  • systemy wspólnego prognozowania sprzedaży,
  • możliwe korzyści wynikające ze współdziałania w obszarze prognozowania.
 8. Strategia współdziałania w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów (CPFR):
  • koncepcja CPFR i jej rozwój na świecie,
  • zasady wdrażania i funkcjonowania koncepcji CPFR,
  • wykorzystanie prognoz sprzedaży w prognozowaniu zamówień,
  • strategia VMI w koncepcji CPFR,
  • czynniki stymulujące i bariery wdrożenia CPFR.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google