Szukaj w serwisie

Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole


Opis

To aktywny i dynamiczny warsztat oparty na ćwiczeniach wymagających i wymuszających interakcje i współdziałanie wśród uczestników szkolenia. To tworzenie sytuacji indywidualnych i grupowych praktycznie wprowadzających w poszczególne obszary wiedzy z zakresu komunikacji i konfliktu. Dzięki warsztatowej formie pozwala rozwijać praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej ze szczególnym nakierowaniem na wykorzystanie określonych jej technik w rozwiązywaniu konfliktów.

Do góry

Cele szkolenia

Różnorodny program zawiera w sobie m.in. wiedzę z zakresu identyfikacji kanałów komunikacji, pozwala na dokonanie krytycznej analizy własnych zachowań w sferze komunikacji nie tylko w sytuacji konfliktu, tworzy możliwość zdobywania umiejętności wykorzystania potencjału motywacyjnego wytworzonego podczas konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz dostarcza szeroki repertuar wiedzy na temat, technik, stylów i metod rozwiązywania konfliktów i diagnozy sytuacji konfliktowej. Ponadto szkolenie ma na celu wypracowanie przez uczestników indywidualnych sposobów na reakcje oraz "zachowanie w konflikcie zespołowym".

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • pogłębienie wiedzy na temat własnych strategii stosowanych w sytuacji konfliktów oraz konsekwencji ich stosowania,
 • poznanie stylów funkcjonowania społecznego i ich wpływu na sposób komunikowania się jak również reakcji w sytuacjach konfliktu,
 • wprowadzenie wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań powstawania konfliktów i ich możliwych skutków,
 • w ramach zajęć uczestnicy wypracują konkretne rozwiązania dla sytuacji konfliktowych, z którymi sami się spotykają. 

Do góry

Metody szkolenia

Lecturette, ćwiczenia indywidualne i w zespołach, dyskusja moderowana, ilustracje filmowe, scenki nagrywane i odtwarzane z analizą zapisu.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do problematyki szkolenia:
 • określenie zasad wspólnej pracy, celów, indywidualnych potrzeb.
 1. Style funkcjonowania społecznego:
 • motywacje i potrzeby,
 • szybkość działania,
 • sposób komunikowania się,
 • orientacja na zadania lub na ludzi,
 • reakcje na sytuacje konfliktu.
 1. Dynamika konfliktu:
 • symulacja konfliktu,
 • koło konfliktu wg Moor’a,
 • źródła konfliktów i ich rozpoznanie,
 • fazy/etapy konfliktu.
 1. Reagowanie w sytuacji konfliktu:
 • komunikacja interpersonalna:
  • modele komunikacji,
  • znaczenie komunikacji interpersonalnej w rozwiązywaniu konfliktów,
  • znaczenie umiejętności słuchania,
  • synchronizacja w komunikacji,
  • komunikacja w komunikacji – psycholingwistyka, metafora.
 • techniki i style rozwiązywania konfliktów,
 • rozpoznanie własnych stylów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • konsekwencje sztywnego stosowania poszczególnych stylów,
 • stanowiska prowadzące do konfliktu,
 • strategie rozwiązywania konfliktów,
 • wykorzystanie w przepracowaniu modułu przykładów znanych sobie sytuacji konfliktowych.  
 1. Konstruktywna krytyka oraz strategie asertywne w konflikcie:
 • ćwiczenia w grupach.
 1. Strategie i techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów:
 • zmiana pozycji percepcyjnej - JA, ON, SPOJRZENIE Z GALERII,
 • ćwiczenia w grupach na autentycznych sytuacjach konfliktowych uczestników szkolenia.
 1. Techniki sterowania dialogiem:
 • struktury językowe oddziałujące na podświadomość,
 • jak stosować konstrukcje lingwistyczne oparte na implikacjach i presupozycjach w konflikcie?
 • pytania sokratejskie,
 • sztuka argumentowania. 
 1. Psychologiczne techniki wpływu w konflikcie i mechanizmy obronne:
 • reguła wzajemności,
 • reguła konsekwencji,
 • etykietowanie,
 • "fałszywe zwierciadło".
 1. Sposoby myślenia i percepcji innych ludzi – mapa i terytorium (jak funkcjonują filtry/meteorogramy?):
 • autorytet zewnętrzny - wewnętrzny,
 • dążenie - unikanie,
 • ja - inni,
 • ogólny - szczegółowy,
 • opcje - procedury,
 • podobieństwa - różnice.
 1. Integracja treści:
 • informacje zwrotne,
 • korekty doskonalące,
 • zakończenie szkolenia. 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google