Szukaj w serwisie

SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn


Opis

SMED to skrót od ”Single-Minute Exchange of Die” (czyli jednominutowa wymiana matrycy). SMED to koncepcja teoretyczna zawierająca grupę technik, które umożliwiają przeprowadzenie przezbrojenia i ustawienia maszyny (procesu), w czasie krótszym niż 10 minut. SMED powstało, by usprawniać procesy przezbrojenia pras i ustawienia narzędzi w maszynach. Systemowe podejście SMED jest uniwersalne, ponieważ jego zasady można zastosować do zmian we wszystkich rodzajach procesów (produkcja, administracja, logistyka etc). 

Podczas szkolenia następuje przygotowanie osób, które planują oraz realizują SMED w firmie (uwzględniając wymagania linii produkcyjnej, procesów biurowych, logistycznych etc.), aby czas wyłączenia zdolności produkcyjnej był jak najmniejszy. Szkolenie wprowadzające dla członków zespołów zakładowych SMED. Rozwijamy też systemowe podejście do SMED w organizacji.

Podczas szkolenia prezentujemy, omawiamy oraz ćwiczymy wykorzystanie podejścia SMED.

Do góry

Profil uczestnika

 •  personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją,
 •  personel działu utrzymania ruchu,
 •  osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania,
 •  personel z działów jakości,
 •  operatorzy maszyn i urządzeń.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • znajomość metody SMED,
 • umiejętność ukierunkowania działań organizacji na doskonalenie procesu przezbrojeń,
 • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawowania funkcji lidera zespołu SMED,
 • zapoznanie z narzędziami i technikami stosowanymi podczas SMED,
 • nabycie umiejętności prowadzenia projektów doskonalących SMED w organizacji, 
 • umiejętność systemowego podejścia do zarządzania SMED w organizacji.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykład, 
 • dyskusja, 
 • wymiana doświadczeń, 
 • ćwiczenie, 
 • plan samodzielnej pracy (follow up) po szkoleniu.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing/Kaizen.
 2. Ogólne zasady metodyki SMED.
 3. Etapy przygotowania operacji:
 • przestawienie zewnętrzne,
 • przestawienie wewnętrzne.
 1. Fazy wdrożenia metodyki SMED:
 • Faza 1 - brak zróżnicowania między przezbrojeniem zewnętrznym a wewnętrznym,
 • Faza 2 - oddzielenie operacji wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Faza 3 - konwersja przezbrojeń wewnętrznych na zewnętrzne,
 • Faza 4 - poprawa wszystkich elementarnych operacji.
 1. Metodyka SMED - usprawnienie metod pracy.
 2. Fundamentalne zasady SMED.
 3. Druki i formularze w procesie SMED.
 4. Analiza czynności w procesie SMED.
 5. Kaizen w procesie SMED.
 6. Symulacja procesu przestawienia - warsztat:
 • opracowanie kolejności operacji,
 • poszukiwanie prostszych narzędzi,
 • sposoby eliminacji regulacji.
 1. Wprowadzenie do warsztatów.
 2. Analiza operacji przezbrajania.
 3. Identyfikacja operacji "zewnętrznych" i "wewnętrznych".
 4. Plan wdrażania usprawnień.
 5. Standaryzacja przezbrojeń.
 6. Akcentowanie sukcesów zespołu oraz motywowanie do dalszego doskonalenia.
 7. Podsumowanie warsztatów.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google