Szukaj w serwisie

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem


Opis

W latach osiemdziesiątych XX wieku, duże korporacje (Motorola, General Electric) zaczęły szukać lepszych niż istniejące metod kontrolowania i poprawy jakości. Podstawą funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego jest stosowanie systemów statystycznego sterowania procesem (SPC). Dzięki temu możliwy jest stały nadzór oraz kontrola nad przebiegiem produkcji. SPC (z ang. Statistical Process Control), czyli Statystyczne Sterowanie Procesem (SSP) jest to kontrolowanie procesu za pomocą narzędzi statystycznych. SPC umożliwia obiektywną ocenę, czy dany proces podlega swojej normalnej zmienności, czy zaczyna zachowywać się "niestandardowo". Innymi słowy, czy mamy go pod kontrolą. Dzięki SPC można szybko zauważyć kiedy dane zjawisko zaczyna zachowywać się "niestandardowo" i w razie potrzeby zareagować.

Podstawowymi zadaniami SPC są:

 1. Znaleźć sygnał rozregulowania procesu (wadliwy produkt).
 2. Wykryć przyczynę zaobserwowanego rozregulowania (dlaczego ten wadliwy produkt powstał).
 3. Użyć uzyskaną informację do poprawy jakości procesu krótko- i długofalowo.

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania metod statystycznego sterowania procesami.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych za wykorzystanie i rozwijanie wykorzystania metod statystycznych do sterowania procesami. Tematyka szkolenia może zainteresować technologów, inżynierów procesów oraz pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • poznanie szerokiego wachlarzu metod statystycznych,
 • zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania metod statystycznych,
 • umiejętność szukania błędów w różnych przedstawianych przykładach zastosowania SPC w firmach.

Do góry

Metody szkolenia

Szkolenie ma formę wykładowo - ćwiczeniową. Każde z omówionych na szkoleniu narzędzi będzie utrwalane poprzez przygotowane ćwiczenia przez trenera, które są oparte na praktycznych i adekwatnych do profilu działalności firmy danych.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie:
 • różnice pomiędzy kontrolą jakości a sterowaniem procesami, definicja jakości, działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze - dyskusja, przykłady.
 1. Metody statystycznej obserwacji procesu:
 • podstawowe miary statystyczne : definicje rozstępu, wartości średniej, mediany, odchylenia standardowego, wskaźników statystycznych, istota, wady i zalety oceny liczbowej,
 • karty kontrolne, podział i zastosowanie: X-R (dane ciągłe), p (dane dyskretne) - ćwiczenia, przykłady, studium przypadku
 • wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk - ćwiczenia, przykłady, studium przypadku
 • plan próbkowania, próba reprezentatywna, zagrożenia podczas zbierania danych,
 • definiowanie zmienności.
 1. Rozkład normalny - istota i zastosowanie:
 • istota rozkładu normalnego,
 • badanie normalności danych,
 • ocena wadliwości procesu z wykorzystaniem dystrybuanty rozkładu normalnego.
 1. SPC a MSA:
 • znaczenie danych w analizie, błędne decyzje i ich skutki, zmienność w procesach,
 • przygotowanie planu pomiaru,
 • weryfikacja systemu pomiarowego,
 • sposób przeprowadzenia i analiza danych,
 • analiza typu pierwszego, weryfikacja systemu pomiarowego dla prób odtwarzalnych - dane ciągłe i dyskretne,
 • Gage R&R, obliczanie powtarzalności, odtwarzalności i zmienności dla części i operatorów,
 • metody usprawnienia systemu pomiarowego,
 • ćwiczenia.
 1. Zakończenie:
 • podsumowanie tematyki szkolenia,
 • odpowiedzi na pytania,
 • dyskusja nad możliwością zastosowanie poszczególnych narzędzi do sterowania konkretnymi procesami w firmie.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google