Szukaj w serwisie

Statystyczne Zarządzanie Jakością


Opis

Obecnym wyzwaniem dla większości procesów produkcyjnych jest utrzymanie powtarzalnej jakości zgodnie z oczekiwaniami klientów, nie dla partii pięciu sztuk, ale dla serii setek tysięcy. 

Zła jakość jest wynikiem występowania błędów z różną częstotliwością. 

W świecie dużych liczb najskuteczniejszym narzędziem szukania źródeł złej jakości jest statystyka. Jest to nauka stosowana bardzo często i szeroko w obecnej produkcji. Stosowanie jej błędnie może prowadzić do dużych kosztów.

Statystyczne zarządzanie jakością wprowadza ład i porządek w ten obszar.

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w poniższych obszarach:

 • podstawy statystyki i wnioskowania statystycznego,
 • metody zapewnienia prawidłowych danych do analizy,
 • sposoby statystycznego opisu jakości procesów,
 • podstawowe narzędzie i metody w podejściu Six Sigma,
 • narzędzia statystycznej kontroli procesów.

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili stosować prawidłowo poszczególne narzędzia w swojej pracy oraz podejmować właściwe decyzje bazujące na danych. Ponadto będą mogli zweryfikować statystyczne metody stosowane w organizacji.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za nadzór nad jakością w organizacji. Szkolenie pomoże kierownikom zespołów ds. jakości odpowiednio organizować i weryfikować stosowane narzędzia statystyczne. Szkolenie może być przydatne inżynierom procesu. Część narzędzi może być stosowane przy podejmowaniu dowolnych decyzji managerskich.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 

 • umiejętność prawidłowego stosowania narzędzi w swojej pracy,
 • umiejętność podejomowania właściwych decyzji bazujących na danych,
 • znajomość statystycznych metod stosowanych w organizaji
 • znajomość metod zapewnienia prawidłowych danych do analizy, 
 • poszerzenie wiedzy z zakresu podstaw statystyki i wnioskowania statystycznego,
 • znajomość sposobów statystycznego opisu jakości procesów,
 • umiejętność wykorzystywania podstawowych narzędzi i metod w podejściu Six Sigma.

Do góry

Metody szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w grze procesowej, w której podczas realizacji procesu produkcyjnego występują różnego rodzaju przypadki złej jakości. W miarę przyswajania wiedzy, uczestnicy wprowadzają zmiany w procesie, zmniejszające wady i braki jakościowe. Dane są analizowane metodami statystycznymi. Część teoretyczna przedstawiana jest w formie rysowanych schematów i haseł podczas szkolenia. Uczestnicy cały czas są angażowani w rozmowę i wymianę uwag. Pytania są zawszę ważną częścią szkolenia. W przypadku szkoleń zamkniętych część ćwiczeń opartych jest na wybranych procesach klienta.

W związku z prowadzonymi ćwiczeniami i grą liczebność grupy nie powinna przekraczać 12 osób. Tak wielkość grupy pozwala również na optymalny przekaz wiedzy.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wstęp do definicji jakości.
 2. Sposoby opisu jakości w organizacji:
 • wskaźniki jakościowe,
 • COPQ - koszty złej jakości.
 1. Proces przygotowania systemu zbierania danych:
 • MSA (moduł danych ciągłych i danych dyksretnych),
 • typy danych, źródło pomiaru i narzędzia pomiarowe,
 • wielkość próbki,
 • przygotowanie planu pomiaru.
 1. Systemy pomiarowe a eliminowanie ryzyka w procesie:
 • gdzie przyłożyć lupę?
 • definiowanie procesów,
 • FMEA (PFMEA- FMEA procesu, DFMEA- FMEA produktu) w roli jakości.
 1. Metody statystycznej obserwacji procesu:
 • karty kontrolne X-R (dane ciągłe) oraz p (dane dyskretne),
 • wskaźniki Cp i Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk,
 • definiowanie zmienności,
 • analiza wpływu zmienności na jakość.
 1. Podejście Six Sigma - część pierwsza:
 • PDCA, DMAIC,
 • definiowanie problemów,
 • poszukiwanie przyczyn,
 • metodyka rozwiązywania problemów.
 1. Podejście Six Sigma - część druga:
 • statystyczna analiza danych,
 • dane ciągłe i dyskretne.
 1. Podejście Six Sigma - część trzecia:
 • definiowanie planów poprawy,
 • uczenie się na błędach,
 • system wewnętrznych reklamacji,
 • zbieranie szczegółowych danych,
 • analiza wyników jakościowych,
 • podsumowanie wyników.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google