Szukaj w serwisie

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem


Opis

Udział w zajęciach umożliwia uczestnikom poznanie najnowszych rozwiązań dotyczących polityki płac, wynagradzania pracowników, wyboru składników i ustalania struktury płac, procedur projektowania efektywnych systemów wynagrodzeń oraz praktycznych metod, wskaźników i innych narzędzi zarządzania wynagrodzeniami. Strategia wynagradzania wybrana dla przedsiębiorstwa musi wspierać strategię całej organizacji, być z nią skorelowana, a wraz ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi winna stwarzać możliwość osiągania przez firmę lepszych wyników, a tym samym zapewniać wzrost jej konkurencyjności.

Zajęcia skierowane są szczególnie do menedżerów HR, operacyjnych i marketingu, liderów i specjalistów działów personalnych, odpowiedzialnych za propozycje zmian w regulacjach wewnątrzzakładowych i porządkowanie systemu płacowego oraz tworzenie i monitorowanie motywacyjnej funkcji bodźców płacowych. Szkolenie ma głównie charakter warsztatowy, w którym praktycznie – na przykładach – prezentowane są zagadnienia strategicznego zarządzania wynagrodzeniami. 

Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi do budowy lub zmiany systemu wynagradzania w ich organizacjach. Głównym założeniem jest, aby nowopowstały system sprzyjał pozyskiwaniu odpowiednich pracowników z rynku, motywowaniu ich do wysokiej efektywności i do stałego rozwoju, utrzymywaniu ich w firmie, a przy tym ułatwiał wprowadzanie zmian organizacyjnych w tym przekształceń, fuzji i przejęć lub restrukturyzacji.

Do góry

Profil uczestnika

 • menedżerowie HR,
 • kierownicy wszystkich szczebli, korzystający z narzędzi motywowania, dyscyplinowania i nagradzania w zarządzaniu pracownikami,
 • specjaliści działów personalnych, odpowiedzialni za propozycje zmian i porządkowanie systemu płacowego.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • wiedza na temat najlepszych praktyk efektywnych strategii wynagradzania,
 • narzędzia pomiaru efektywności wynagradzania – przepłaconej / niedopłaconej pracy,
 • umiejętność projektowania systemów i podsystemów wynagrodzeń,
 • poznanie modeli budowy tabel płac i metod wartościowania pracy, 
 • dostęp do wykorzystanie bezpośrednio po szkoleniu gotowych wzorów dokumentów i procedur postępowania,
 • umiejętność wykorzystania praktycznych mierników, narzędzi i metody pracy,
 • dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

Do góry

Metody szkolenia

 • zrównoważenie wykładu i warsztatu – transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników,
 • obrazowane omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel,
 • ćwiczenia praktyczne wzbogacane o quizy i testy,
 • praca na przykładach taryfikacji, wzorach dokumentów,
 • sesje pytań i odpowiedzi.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Polityka wynagrodzeń na tle polityki personalnej firmy:
 • miejsce wynagrodzeń w obszarze zarządzania personelem,
 • potrzeby pracowników a cele pracodawcy,
 • znaczenie prawidłowego opłacania pracy,
 • wydajność i efekty pracy a wynagrodzenie.
 1. Motywacyjny system wynagradzania:
 • przykazania i determinanty skutecznego motywowania przez wynagrodzenia,
 • rola poszczególnych składników wynagrodzenia w motywowaniu pracowników.
 1. Projektowanie systemu wynagrodzeń w firmie:
 • badanie potrzeby budowy nowego systemu – tradycyjny a elastyczny system wynagradzania,
 • strategia wynagrodzeń i jej determinanty,
 • cząstkowe strategie wynagrodzeń całkowitych,
 • budowanie systemu wynagrodzeń zgodnie z potrzebami firmy,
 • struktura i projektowanie pakietów wynagrodzeń,
 • wynagrodzenie pakietowe,
 • procedura projektowania systemu wynagrodzeń.
 1. Formy prawne wynagrodzenia za pracę:
 • aspekt prawny a wynagrodzenia pracownicze,
 • funkcje wynagrodzeń,
 • trzy podstawowe systemy wynagradzania zasadniczego,
 • premie i nagrody w systemie wynagrodzeń,
 • odprawy pieniężne i inne świadczenia związane z pracą,
 • podstawowe zasady wypłacania wynagrodzenia.
 1. Zarządzanie wynagrodzeniami:
 • jak podwyższać płace,
 • automatyczne podwyżki wynagrodzeń i tradycyjne tabele płac,
 • kryteria dokonywania podwyżek i elastyczne tabele płac,
 • podwyżki płac a problemy z zarządzaniem tabelami płac,
 • zasady podwyższania płac,
 • kształtowanie wynagrodzeń w firmie – ile, w jakiej formie i kiedy płacić?
 • taryfikator klasyfikacyjny a tabela płac,
 • przykazania premiowania.
 1. Wartościowanie pracy podstawą polityki wynagrodzeń:
 • znaczenie wartościowania pracy – ocena złożoności pracy,
 • techniki wartościowania pracy i przesłanki ich doboru,
 • pomiędzy wartościowaniem stanowisk pracy a wartościowaniem kompetencji,
 • procedura wartościowania – fazy wartościowania stanowisk pracy i kompetencji,
 • jak wykorzystać wyniki wartościowania w polityce wynagrodzeń.
 1. Obszary zarządzania wdrażanym systemem:
 • ocena efektywności wynagrodzeń,
 • metody analizy systemy wynagrodzeń,
 • bezpośredni wpływ wynagrodzeń na efekty pracy,
 • informacja w zarządzaniu wynagrodzeniami,
 • rokowania i konsultacje wynagrodzeń i dochodów z pracy,
 • zasady negocjowania i budowania regulaminów wynagrodzeń i układów zbiorowych pracy,
 • zarządzanie wynagrodzeniami w kulturze wysokiej tolerancji niepewności.
 1. Rynkowe przeglądy wynagrodzeń i ich użyteczność.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google