Szukaj w serwisie

Symulacja LEAN OFFICE


Opis

Podejście Lean jest popularną filozofią działania wywodzącą się z firm produkcyjnych. Jej założenia są jednak na tyle uniwersalne, że możliwe jest ich zastosowanie praktycznie, w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na specyfikę i sektor jego działania. Zastosowanie Lean w procesach administracyjnych polega na optymalizacji przepływów informacji (danych) oraz efektywniejszej organizacji miejsca pracy, a co za tym idzie, znacznemu podniesieniu zadowolenia „Klienta”, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 

Uczestnicy będą mieli okazje na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebne do zastosowania metod rozwiązywania problemów oraz podnoszenia efektywności procesów zgodnie z założeniami koncepcji Lean. Uczestnicy sami będą decydować o tym jak mają funkcjonować kluczowe procesy w prowadzonym przez nich przedsiębiorstwie. Podczas gry symulacyjnej uczestnicy będą mieli możliwość przetestowania w praktyce wprowadzanych przez siebie udoskonaleń oraz zastosowania najczęściej stosowanych metod organizacji pracy mających wpływ na podnoszenie wyników i polepszenie morale pracowników. 

Do góry

Cele szkolenia

 • uzyskanie znacznych oszczędności czasowych zwiaqzanych z poprawą efektywności procesów w swoim środowisku pracy,
 • wyeliminowanie czynników mających negatywny wpływ na funkcjonowanie najważniejszych procesów administracyjnych,
 • przełożenie, w prosty sposób, poznanych narzędzi na własne środowisko pracy.

Do góry

Profil uczestnika

 • kierownictwo i specjaliści działów administracyjnych,
 • specjaliści ds. optymalizacji (Lean / Six Sigma),
 • najwyższa kadra zarządzająca (właściciele MŚP).
 

Do góry

Korzyści dla uczestników

 
 • znajomość metod rozwiązywania problemów oraz podnoszenia efektywności procesów zgodnie z założeniami koncepcji Lean,
 • umiejętnoość decydowania o sposobach funkcjonowania kluczowych procesów w prowadzonym przedsiębiorstwie,
 • uzyskanie wiedzy na temat możliwości oszczędzania czasu, zwiaqzanych z poprawą efektywności procesów w swoim środowisku pracy,
 • umiejętność eliminowania czynników mających negatywny wpływ na funkcjonowanie najważniejszych procesów administracyjnych,
 • umiejętność przełożenia w prosty sposób, poznanych narzędzi na własne środowisko pracy.

Do góry

Metody szkolenia

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • prezentacja,
 • analiza case study,
 • warsztaty,
 • dyskusje moderowane,
 • gra symulacyjna.
 

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Krótka historia podejścia Lean:
 • TPS (Toyota Production System) i JIT(Just In Time) – główne zasady działania,
 • dlaczego Lean In Office – główne korzyści,
 • podejście Lean – kultura, postawa, zachowanie,
 • optymalizacja procesów administracyjnych – podejście procesowe.
 1. Mapowanie strumienia wartości w procesach biurowych:
 • zdefiniowanie czym jest „wartość” w środowisku administracyjnym,
 • identyfikacja, mapowanie i analiza strumieni wartości,
 • zrozumienie różnych rodzajów marnotrawstw biurowych.
 1. Najważniejsze narzędzia podejścia Lean In Office:
 • 5S (biurka i dokumentacja),
 • komunikacja wizualna,
 • ukierunkowanie na cel i wyniki,
 • rola kierownictwa – wykorzystanie metody Hoshin Kanri,
 • efektywne spotkania.
 1. Odpowiednia organizacji środowiska pracy:
 • zapewnienie ciągłego przepływu informacji,
 • poznanie narzędzi wyrównania obciążenia pracą pracowników,
 • polepszenie organizacji miejsca pracy,
 • przeanalizowanie struktury organizacyjnej pod kątem zmian.
 1. Rozwiązywanie problemów:
 • narzędzia rozwiązywania problemów,
 • praca zespołowa i komunikacja podczas rozwiązywania problemów.
 1. Wskaźniki Lean In Office:
 • przepływ,
 • wykorzystanie elementów pracy standaryzowanej oraz kontroli jakości (wyłapywania błędów),
 • KPI – Key Performance Indicators,
 • wykorzystanie mierników do monitorowania efektywności działania,
 • wizualizacja.
 1. Zarządzanie pracownikami w podejściu Lean In office:
 • dojrzały Leadership,
 • system sugestii – Kaizen,
 • wyzwania,
 • wprowadzenie projektu Lean / Six Sigma w życie.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google