Szukaj w serwisie

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2020 roku


Opis

Szkolenie dotyczy wszystkich osób które pragną poznać lub pogłębić czy zaktualizować swoją wiedzę z zakresu Systemu INTRASTAT. Szkolenie umożliwia zapoznanie się z przepisami celnymi i podatkowymi oraz ich interpretacją w celu późniejszego wykorzystania do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą (zarówno w obrocie towarowym dokonywanym z krajami trzecimi jak i krajami Unii Europejskiej). 

Szkolenie z systemu INTRASTAT przeznaczone jest dla podmiotów gospodarczych, które dokonują obrotu towarowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Deklaracje INTRASTAT dotyczą fizycznego przewozu towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Celem szkolenia jest przekazanie pełnego zakresu informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji statystycznych w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze od 1 maja 2004 r., czyli wejścia Polski do UE, jak również poinformowanie o zmianach wprowadzonych oraz planowanych na kolejne lata.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane bezpośrednio do pracowników podmiotu gospodarczego zobowiązanego do składania deklaracji INTRASTAT albo jego reprezentantów, tj. prokurenta, agentów celnych oraz adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego.

Szkolenie powinny odbyć osoby:

  • odpowiedzialne za realizację tego obowiązku sprawozdawczego polegającego na sporządzeniu deklaracji INTRASTAT, 
  • przygotowujące dokumentację zawierającą informacje niezbędne do deklarowania danych o zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach, 
  • opracowujące dane dla potrzeb systemu podatkowego (deklaracje VAT i deklaracje podsumowujące), 
  • sprawujące nadzór nad wywiązywaniem się z obowiązków nałożonych unijnymi i krajowymi regulacjami prawnymi. 

Do góry

Korzyści dla uczestników

  • poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT,
  • nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT,
  • uzyskanie praktycznej umiejętności wprowadzenia korekty do omawianego zgłoszenia,
  • nabycie umiejętności udokumentowania i wyjaśnienia ewentualnych różnic występujących pomiędzy VAT a INTRASTATEM w trakcie kontroli celno–skarbowej.

Do góry

Metody szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną na temat systemu INTRASTAT, jak i umiejętności praktycznego sporządzania deklaracji zawierających informacje o zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach towarowych w przywozie i wywozie. W części teoretycznej przekazywane są informacje dotyczące podstawowych założeń systemu INTRASTAT, celów realizacji obowiązku sprawozdawczego, podstawy prawnej systemu, wymogów organizacyjnych w zakresie rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych, reguł ustalania zakresu obowiązku, zasad poprawnego dokonywania zgłoszeń INTRASTAT oraz ich korygowania, możliwości korzystania z uproszczeń w deklarowaniu, dalszych planowanych zmian w systemie. W części praktycznej uczestnicy wykonują ćwiczenia polegające na samodzielnym wypełnianiu deklaracji INTRASTAT w przypadku dokonywania zgłoszenia oraz korygowania wcześniej złożonych deklaracji. Szkolenie prowadzone jest w pierwszej części w formie wykładu przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, w trakcie którego istnieje możliwość zadawania pytań czy wyjaśniania wątpliwości. Część druga - praktyczna, sprowadza się do wypełniania papierowej formy deklaracji INTRASTAT w celu zgłaszania przywozu i wywozu towarów, dokonania korekty deklaracji oraz przeprowadzenia monitoringu w zakresie obowiązku sprawozdawczego w świetle nowych wysokości progów statystycznych.

Na zakończenie szkolenia istnieje możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie zagadnień objętych systemem INTRASTAT.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google