Szukaj w serwisie

System szkoleń stanowiskowych wg TWI


Opis

TWI to metoda zarządzania, która polega na rozwijaniu umiejętności instruowania pracowników, budowania z nimi dobrych relacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy u kadry zarządzającej – kierowników produkcji, liderów, brygadzistów. Ciągłe doskonalenie standardów produkcji poparte dobrymi relacjami przełożonego z pracownikiem jest gwarantem sukcesu pracy zespołowej w przemyśle.

Do góry

Cele szkolenia

Celem TWI jest stworzenie efektywnego systemu szkoleń pracowników z tego, jak powinni pracować na własnych stanowiskach pracy. Dzięki TWI IP możliwe jest wprowadzenie pracy standaryzowanej. Każdy na danym stanowisku będzie pracował tak samo, według ustalonych standardów. Celem warsztatów jest nauczenie się odpowiedniego przekazywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy oraz ujednolicenie pracy a ostatecznie – zwiększenie efektywności pracy.

Do góry

Profil uczestnika

Na szkolenie zapraszamy trenerów wewnętrznych, kierowników, liderów zespołów, mistrzów, brygadzistów, pracowników działów HR, koordynatorów Lean.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 

 • uzyskanie informacji na temat TWI,
 • umiejętność instruowania pracowników, doskonalenia metod pracy oraz budowy dobrych relacji w zespole,
 • zdobycie wiedzy w zakresie standaryzacji i doskonalenia procesów produkcyjnych i/lub administracyjnych,
 • skuteczność w przekazywaniu bezcennego doświadczenia i wypracowanych umiejętności. 

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I
 1. Wstęp, przedstawienie uczestników i prowadzącego oraz wprowadzenie do tematu:
 • historia TWI – geneza powstania,
 • rola – instruktora TWI,
 • kluczowe kompetencje instruktora TWI,
 • główne etapy TWI.
 1. Instruowanie pracowników (Job Instructions):
 • „Standardowe metody instruowania”,
 • błędy, które popełniamy w trakcie prowadzenia instruktażu – zadanie symulacyjne.
 1. Metoda IP, cztery kroki przygotowania szkoleń przez zwierzchnika dla podwładnych:
 • arkusz Podziału Pracy – przygotowanie i możliwości wykorzystania,
 • odpowiednie przygotowanie szkolonego pracownika,
 • własnoręczne wykonanie pracy, którą podwładny będzie wykonywał,
 • obserwowanie podwładnego podczas wykonywania danej czynności,
 • zwierzchnik monitoruje postępy pracy podwładnego.
 1. Warsztaty:
 • przygotowanie pełnej prezentacji według poznanych zasad – praca w podzespołach.
 1. Podsumowanie: 
 • o co warto zadbać, a czego unikać podczas prowadzenia instruktażu?

Dzięki tej metodzie bezpośredni zwierzchnicy uczą się, jak szybko i skutecznie szkolić swoich pracowników, aby ich praca prowadziła do wzrostu wydajności, eliminacji błędów i niepotrzebnego marnotrawstwa. TWI IP wymaga również od zwierzchnika dobrego i przemyślanego przygotowania się do przeprowadzenia szkolenia. Aby szkolenie odniosło sukces zwierzchnik powinien określić ramy czasowe, podział pracy wg APP (Arkusz Podziału Pracy) oraz przygotować odpowiednie narzędzia i materiały. Zadaniem przełożonego jest również odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy.

Dzień II
 1. Budowanie relacji w zespole (Job Relations).
 2. Jakie są typowe problemy z pracownikami i co jest ich źródłem?
 3. Autorytet Instruktora TWI.
 4. Zasada indywidualnego traktowania. 
 5. Dobre relacje z pracownikami: jak je budować i kształtować?
 6. Metoda Czterech Kroków w rozwiązywaniu problemów z pracownikami:
 • zdobycie wszystkich niezbędnych faktów,
 • dokładne i rzetelne przemyślenie każdego potencjalnego rozwiązania, jego skutków. Wybór rozwiązania,
 • podjęcie odpowiednich działań,
 • sprawdzenie rezultatów.
 1. Metody zapobiegania problemom w relacjach pracowniczych.
 2. Zajęcia warsztatowe – studia przypadków.
 3. Sesja podsumowująca warsztaty.
 4. Efektywna komunikacja interpersonalna z uczniem  w realiach TWI – kluczowe umiejętności instruktora:
 • pytania i aktywne słuchanie,
 • obawy pracowników – jak je łagodzić?
 • jak zdobywać informacje o predyspozycjach ucznia do pracy?
 • udzielanie informacji zwrotnej – pochwała i reprymenda,
 • komunikaty pozytywne i negatywne wobec ucznia,
 • analogie jako narzędzie pracy instruktora,
 • motywacja instruktora i ucznia,
 • wnioski do dalszego rozwoju.

Celem tej sesji szkoleń TWI jest nauka efektywnego rozwiązywania problemów, jakie występują na linii zwierzchnik – podwładny. Dzięki tej metodzie zwierzchnicy uczą się również budowania satysfakcjonujących i partnerskich relacji z podwładnymi oraz bycia nie tylko zwierzchnikami ale również partnerami swoich podwładnych.

Po szkoleniu proponujemy Państwu dedykowany warsztat audytujący zdobyte na szkoleniu umiejętności – przeczytaj więcej.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google