Szukaj w serwisie

Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon


Cele szkolenia

 • wyposażenie uczestnika w zdolność słownej kreacji, profesjonalizm w posługiwaniu się słowem, jako narzędziem dającym siłę i wiarygodność,
 • wykreowanie zachowań, których świadkami są ludzie, i które mówić będą razem z przekazem werbalnym,
 • uwydatnienie i wzmocnienie cech osoby kontaktującej się przez telefon, udzielającej informacji, biorącej udział w podejmowaniu decyzji przez klienta,
 • zminimalizowanie nawyków stereotypowych w kontaktach z klientem.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest dla osób kontaktujących się z klientem telefonicznie, a także tych, które mają kontakt osobisty lub korespondencyjny.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia rozwiną :

 • umiejętność prowadzenia oryginalnych i dynamicznych rozmów przez telefon,
 • umiejętność budowania zainteresowania i napięcia w prezentacji oferty,
 • umiejętność prawidłowego sposobu wykorzystania głosu,
 • umiejętność szybkiej reakcji na niespodziewane sytuacje,
 • kreatywność, spontaniczność i życzliwość w sytuacjach prezentowania siebie i firmy.

Do góry

Metody szkolenia

Forma warsztatowa, aktywizująca wszystkich uczestników zajęć w sposób kreatywny. Podejście angażujące w zrównoważony sposób zarówno sferę intelektualną, jak i wysoki poziom emocji uczestników poprzez bezpośrednie ich doświadczanie w ramach szkolenia. Podejście transformacyjne, nastawione na zmianę postaw i istotnych zachowań uczestników.
Metody tradycyjne (zwyczajowe):

 • studia przypadków,
 • dyskusje grupowe,
 • praca indywidualna i w grupach,
 • gry szkoleniowe.

Metody autorskie:

 • ćwiczenia swobodne,
 • scenki negocjacyjne.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Charakterystyka negocjacji prowadzonych przez telefon, forma i treść:
 • negocjacyjny SWOT – siła, słabość, szansa i zagrożenie w rokowaniach przez telefon, vs potencjalny SWOT partnera negocjacyjnego,
 • czym są, a czym nie są rokowania telefoniczne, specyfika,
 • o co chodzi w negocjacjach telefonicznych, co będzie akceptowalnym rozwiązaniem dla obydwu stron?
 • jakie style negocjowania przyjmować w telefonicznych rokowaniach, od czego/kogo to zależy?
 • planowanie strategii negocjacyjnej w odniesieniu do partnera negocjacyjnego.
 1. Przygotowania się do przeprowadzenia efektywnych negocjacji telefonicznych, zestaw pytań i odpowiedzi:
 • nastawienie psychiczne,
 • jakie pytania warto postawić sobie przed przystąpieniem do negocjacji?
 • przewidywanie reakcji drugiej strony,
 • projektowanie i wypełnianie arkusza negocjacyjnego,
 • ustalenie pożądanego rezultatu określenie kwestii negocjacyjnych do rokowań prowadzonych przez telefon,
 • określenie swojej BATNA i WATNA – najlepszej i najgorszej alternatywy dochodzenia do porozumienia w rokowaniach,
 • negocjacyjne kroki telefonicznych, struktura rozmowy,
 • lista kontrolna, o czym należy pamiętać przed negocjacjami?
 1. Techniki negocjacji przez telefon – co decyduje o sukcesie? 
 • budowanie pozytywnego klimatu negocjacji przez telefon,
 • od klimatu napięcia do klimatu porozumienia,
 • bariery w  budowaniu relacji,
 • zasady negocjacyjne – 4, ale ważne,
 • budowanie strategii współpracy – reguły, interesy, problem negocjacyjny, poszukiwanie rozwiązań, podejmowanie decyzji,
 • metody utrzymania tempa negocjacji,
 • umiejętności budujące wiarygodność i autorytet negocjatora,
 • techniki wywierania wpływu: jakie, praktyczny sposób zastosowania,
 • siła w negocjacjach, skąd i jak czerpać i wykorzystać?
 • kiedy transakcja jest dla nas korzystna i dlaczego?
 1. Konflikty w telefonicznych rokowaniach, jak je traktować i rozwiązywać?
 • jakie mogą pojawić się konflikty w rozmowie z Partnerem negocjacyjnym?
 • dlaczego druga strona nie podejmuje decyzji o współpracy-powody
 • „budowanie mostów”, czyli jak zaangażować negocjatora w rokowania i akceptacji wypracowanych rozwiązań?
 • szacunek dla siebie i szacunek dla negocjacyjnego partnera, czyli jak stosować zasady asertywnego stawiania granic?
 • impas i sposoby na wyjcie z klinczu negocjacyjnego,
 • panowanie nad głosem i praca głosem w negocjacjach,
 • najważniejsze manipulacje i gry negocjacyjne oraz jak się im przeciwstawić.
 1. Techniki przekonywania i wywierania wpływu:
 • budowanie skutecznego argumentu,
 • jak wywierać wpływ na rozmówcę, aby przekonać Go do swojego punktu widzenia danej kwestii,
 • jak uważnie słuchać, słyszeć i zrozumieć, co mówi nasz partner negocjacyjny?
 • telefoniczna autoprezentacja negocjatora,
 • argumentacja racjonalna,
 • argumentacja emocjonalna,
 • reguły: wzajemności, zaangażowania, lubienia, niedostępności społecznego dowodu słuszności, ulegania autorytetom,
 • budowanie pewności siebie i wewnątrz sterowności negocjatora.
 1. Kluczowe zasady skutecznych negocjacji w biznesie - Trening poznanych zasad i umiejętności. Rozwijanie i doskonalenie kompetencji negocjacyjnych:
 • trening rokowań przez telefon z udziałem Uczestników – symulacje i informacje zwrotne,
 • analiza rozmów i wypracowywanie najskuteczniejszych praktyk,
 • podsumowanie szkolenia i najważniejsze wnioski, dotyczące telefonicznych negocjacji.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google