Szukaj w serwisie

TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego


Opis

TPM – Total Productive Maintenance to zbiór sprawdzonych technik i rozwiązań, których celem jest zwiększenie wykorzystania (efektywność) maszyn i urządzeń w procesie produkcji. 

Celem TPM jest włączenie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego, tak aby dążyć do osiągnięcia ZERO usterek maszyn, ZERO produkcji wad oraz ZERO wypadków przy pracy. TPM obejmuje swoim zadaniem cały cykl życia urządzeń produkcyjnych i pozwala stworzyć stabilny system zapobiegania stratom dostępności, produktywności oraz jakości w zakładzie. 

Przedmiotem szkolenia jest szukanie wzrostu potencjału produkcyjnego posiadanego parku maszynowego oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu jak i również wzrost efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń produkcyjnych. Efektem szkolenia będzie również umiejęrtność oceny wydajności parku maszynowego.

Podczas szkolenia prezentujemy, omawiamy oraz ćwiczymy wykorzystanie modelu TPM.

Do góry

Profil uczestnika

 • personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją,
 • personel działu utrzymania ruchu,
 • osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania,
 • personel z działów jakości.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • poznanie koncepcji TPM na poziomie pozwalającym określić potrzeby wdrożeniowe,
 • sparametryzowanie efektywności systemu poprzez monitorowanie OEE,
 • umiejętność rozwijania systemu TPM w filarach FI, PM, AM, TT, EEM, QM,
 • poznanie metod analizy danych i problemów występujących w parku maszynowym,
 • poznanie metod zarządzania ryzykiem związanego z parkiem maszynowym,
 • przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie TPM w zakładzie,
 • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawowania funkcji lidera działu DUR (TPM),
 • zapoznanie z narzędziami i technikami stosowanymi podczas funkcjonowania TPM, 
 • nabycie umiejętności prowadzenia projektów doskonalących TPM w organizacji, 
 • umiejętność systemowego podejścia do zarządzania TPM w organizacji.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykład, 
 • dyskusja, 
 • wymiana doświadczeń, 
 • ćwiczenie, 
 • plan samodzielnej pracy (follow up) po szkoleniu.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wstęp do produktywności:
 • czym jest TPM - historia zarządzania,
 • określenie strategii TPM dla firmy,
 • rola Działu Utrzymania Ruchu.
 1. Wskaźniki efektywności TPM wydajności parku maszynowego OEE:
 • obliczanie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia, parku maszynowego,
 • wskaźniki efektywności procesu KPI: MTBF, MTTR,
 • 6 Wielkich Strat Omówienie 6 rodzajów strat mających wpływ na mniejszą wydajność maszyn, najczęstszych przyczyn występowania oraz zalecanych środków zaradczych - ćwiczenie.
 1. Planned Maintenance:
 • rola koordynacji działań na linii Dział Utrzymania Ruchu – Dział Produkcji,
 • mierniki MTBF i MTTR jak wykorzystywać.
 1. Focused Improvement:
 • sposoby eliminacji 6 Wielkich Strat poprzez działania zespołów Kazein. Omówienie metod analizy problemów - PM i 5xWhy.
 1. Early Equipment Management:
 • kompleksowe zarządzanie parkiem maszynowym, Life-cycle costing, zakupy urządzeń. System diagnostyki urządzeń. Tworzenie spójnego systemu obiegu dokumentów. Tworzenie procesów działań UTR.
 1. Autonomous Maintenance + 5S:
 • program zaangażowania operatorów w obsługę maszyn, 7 Faz wdrożenia, powiązanie Obsługi Autonomicznej z 5S - ćwiczenie,
 • standardy czyszczenia i konserwacji,
 • samodzielne przeglądy - anomalia.
 1. Quality Maintenance:
 • jakościowa obsługa maszyn, opis najczęstszych przyczyn defektów maszyn i ich wpływ na produkcję, metody wbudowywania jakości w proces produkcyjny i działanie maszyn - poka-yoke.
 1. Podejmowanie decyzji o kierunku działań w oparciu o analizę ograniczeń TOC:
 • obliczanie aspektu ekonomicznego podejmowanych decyzji.
 • określanie "czynników ograniczających" firmę.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google