Szukaj w serwisie

TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania


Opis

Celem szkolenia jest praktyczne, warsztatowe zrozumienie narzędzi Total Quality Management, jak i przyjrzenie się konkretnym przypadkom implementacji tej metody. W trakcie zajęć będą też przedstawione oraz omówione etapy wdrażania zasad TQM w firmie. Przykłady zbudowane zostały w oparciu o doświadczenia wyniesione z przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Zajęcia skupiają się na konkretnych narzędziach procesowych (twardych), jak i na kształtowaniu właściwych postaw pracowników w modelu TQM.

Uczestnicy poznają m.in. zasady definiowania wartości dla klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego, określania KPI, jak i dobrych praktyk. TQM to oczywiście nie tylko techniki twarde, to również pewnego rodzaju "rozwinięcie kreatywnych skrzydeł" i twórcze proponowanie usprawnień istniejących procesów. Obszar tematów miękkich został mocno wsparty zasadami rozwijania postaw twórczych/kreatywnych spójnie z tezami Deminga. 

Do góry

Cele szkolenia

 

Do góry

Profil uczestnika

 • zarządzający jakością,
 • kierownicy kontroli jakości, produkcji,
 • pozostałe osoby uczestniczące w procesach dot. jakości (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy),
 • operatorzy,
 • liderzy zmian,
 • kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja).

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • poznanie modelu TQM na poziomie pozwalającym na stosowanie w organizacji,
 • poznanie metod analizy danych i rozwiązywania problemów niezbędnych do usprawniania procesów,
 • zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do "TQM przedsiębiorstwa",
 • umiejętność dokładnego wykazania w jaki sposób TQM wpływa na redukcję strat,
 • opanowanie zasad wdrożenia i zarządzania zespołem TQM,
 • poznanie przykładowych narzędzi TQM np.8D, 5W1H, Poka-Yoke, Ishikawa, burza mózgów, 5WHY,
 • umiejętność wypracowania metod przełamywania strachu przed wdrożeniem TQM.
 

Do góry

Metody szkolenia

 • wykład, 
 • dyskusja, 
 • wymiana doświadczeń, 
 • ćwiczenie, 
 • plan samodzielnej pracy (follow up) po szkoleniu.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Model TQM - wprowadzenie do myślenia pro-jakościowego - postrzegania otaczających nas procesów:
 • definicje, przykłady PDCA - cykl, kolo jakości Deminga,
 • 7 obszarów strat.
 1. Rozbieżne cele wewnątrz firmy - wdrażanie TQM. Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami:
 • cele przedsiębiorstwa,
 • koszty braku jakości oraz "nad-jakość",
 • wypracowanie definicji wartości dodanej,
 • świadomość punktu odniesienia, "wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów,
 • warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy.
 1. Twórcze rozwiązywanie problemów - metody twórczego podejścia do analizy zastanych sytuacji wraz z szablonami dokumentów:
 • 8D w odniesieniu do PDCA,
 • 5W1H,
 • burza mózgów werbalna i niewerbalna,
 • 5WHY,
 • Ishikawa i inne metody wsparcia kreacji w poszukiwaniu rozwiązań,
 • Diagram Pareto-Lorenza,
 • zapobieganie błędom POKA-YOKE.
 1. Planowanie wdrożenia TQM w "pigułce" -  12 etapów implementacji modelu.
 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google