Szukaj w serwisie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – warunki dostaw INCOTERMS oraz przewozy drogowe i morskie


Cele szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, aby zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji, jak również:

 • zapoznanie słuchaczy ze specyfiką transportu i spedycji morskiej,
 • omówienie charakterystycznych dla transportu morskiego pojęć, dokumentów, a także stawek za przewóz morski i opłat portowych,
 • pokazanie jak składać reklamacje dotyczące przewoźnika lub spedytora morskiego,
 • zapoznanie uczestników z zagadnieniami ubezpieczeń morskich i CARGO.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników odpowiadających za dostawy, eksport lub import towaru z wykorzystaniem transportu morskiego.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • znajomość terminologii i dokumentacji charakterystycznej dla transportu morskiego,
 • znajomość aktualnych cen przewozów morskich,
 • umiejętnośc składania reklamacji dotyczących transportu morskiego,
 • znajomość specyfikacji ubezpieczeń CARGO.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

I Dzień
 1. Żegluga:
  • przewoźnik morski (armator), przewóz ładunku, statek morski,
  • żegluga nieregularna - umowy czarterowe, przewoźnicy, firmy brokerskie,
  • żegluga liniowa - umowa bukingowa, linie żeglugowe.
 2. Żegluga liniowa - przewozy kontenerowe i konwencjonalne:
  • przewozy kontenerowe "drzwi-drzwi" (przewozy drobnicowe - LCL),
  • sprzęt kontenerowy,
  • załadunek i mocowanie towarów w kontenerze, opakowania transportowe,
  • przewozy konwencjonalne.
 1. Obowiązkowe ważenie kontenerów (VGM) , przepisy – stan aktualny:
 • kogo dotyczą nowe obowiązki a kto jest zwolniony,
 • metoda 1, ważenie całych kontenerów,
 • metoda 2, ważenie ładunku i dodanie tary kontenera (tylko zarejestrowany załadowca),
 • zasady rejestracji i certyfikacji załadowców.
 1. Koszty transportu morskiego:
  • koszty transportu w żegludze liniowej,
  • stawka frachtowa, dodatki frachtowe (BAF, CAF, Congestion),
  • koszty portowe i koszty przewozów lądowych (THC, demurrage, detention).
 2. Konosament i inne dokumenty:
  • wystawianie konosamentu,
  • rola konosamentu w umowie handlowej (akredytywa, inkaso dokumentowe),
  • prezentacja konosamentu - zwalnianie ładunku w porcie przeznaczenia.
 3. Szkody w transporcie morskim i ubezpieczenia morskie:
  • awaria wspólna i poszczególna,
  • ubezpieczenie CARGO,
  • reklamacje do przewoźnika morskiego.

II dzień

 1. Warunki dostaw w kontrakcie handlowym:
  • warunki zastosowania warunków dostaw INCOTERMS 2010,
  • czym kierować się przy wyborze określonej formuły?
  • inne formuły: RAFT, COMBITERMS.
 2. Loco, franco, Ab Werk i inne – jak to tłumaczyć?
 3. Analiza poszczególnych formuł INCOTERMS 2010 i porównanie z warunkami INCOTERMS 2000:
  • obowiązki kupującego i sprzedającego,
  • ryzyko kupującego i sprzedającego,
  • koszt kupującego i sprzedającego,
  • PRZEJŚCIE RYZYKA I KOSZTU w poszczególnych formułach INCOTERMS:
   • Wszystkie rodzaje transportu:
    • EXW - EX WORKS,
    • FCA - FREE CARRIER,
    • CPT - CARRIAGE PAID TO,
    • CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO,
    • DAT - DELIVERED AT TERMINAL,
    • DAP - DELIVERED AT PLACE,
    • DDP - DELIVERED DUTY PAID.
   • Tylko transport morski i wodny-śródlądowy:
    • FAS - FREE ALONGSIDE SHIP,
    • FOB - FREE ON BOARD,
    • CFR - COST AND FREIGHT,
    • CIF - COST INSURANCE FREIGHT.
    • obowiązki kupującego (konosament, morski list przewozowy, THC, demurrage, detention).
 4. CIF i CIP – ubezpieczenie CARGO:
  • „rodzaje” CARGO – klauzule ładunkowe A, B i C.
 5. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS:
  • brak informacji o wersji warunków dostaw,
  • warunki C, brak uzgodnionego punktu dostawy (jest tylko punkt, do którego opłacono przewóz) i konsekwencje tego faktu,
  • EXW i DDP naruszenie domicylu celnego,
  • nadużywanie EXW,
  • stosowanie FOB, CFR i CIF do kontenerów,
  • nieporozumienia z miejscem wykonania dostawy w warunkach CFR, CIF, CPT i CIP,
  • szukanie w warunkach dostaw tego, czego tam nie ma np.: warunków przejścia własności, sankcji w przypadku naruszenia warunków umowy, obowiązków spedytora czy przewoźnika itp.

III dzień

 1. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice pułapki:
  • dokumenty przewozowe i spedycyjne:
   • zlecenie przewozowe,
   • zlecenie spedycyjne,
  • listy przewozowe:
   • drogowy CMR,
   • kolejowy CIM,
   • konosament morski (B/L).
 2. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
 3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:
  • podział / rodzaje ubezpieczeń:
   • OCP (przewoźnika),
   • CARGO (ładunku),
   • OCS (spedytora).
  • specyfika, różnice, pułapki,
  • wyjaśnienie pojęć:
   • wartość ubezpieczenia,
   • suma ubezpieczenia,
   • franszyza integralna,
   • franszyza redukcyjna,
   • udział własny,
  • rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa,
  • rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach,
  • instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
  • praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.
 4. Przewozy samochodowe:
  • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR):
   • zakres stosowania,
   • pojęcie osoby uprawnionej,
   • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
   • relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
   • reklamacja - jak to robić prawidłowo.
  • Ustawa Prawo Przewozowe (przewozy krajowe):
   • zakres stosowania,
   • pojęcie osoby uprawnionej,
   • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
   • relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
   • reklamacja - jak to robić prawidłowo.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google