Szukaj w serwisie

Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie


Opis

Uczenie nie jest jedynie przekazem werbalnym i automatyczną konsekwencją przekazywania wiedzy. Proces ten wymaga umysłowego zaangażowania i działania. Samo objaśnianie i pokazywanie nie wystarczą. 

Dedykowane szkolenie definiujemy, jako zajmowanie się „zmianą zachowania”, a nie przekazywaniem informacji dlatego stanowi ono uporządkowany cykl rozwoju uczestnika szkolenia oparty na doświadczaniu tego, co w praktyce trenerskiej okazuje się najważniejsze.

Podczas szkolenia każdy uczestnik tworzy własny materiał szkoleniowy uwzględniający potrzeby i umiejętności którymi mają dysponować uczestnicy ich wewnętrznych szkoleń. 

Cel, treść oraz realizacja szkolenia są powiązane z rzeczywistym obszarem działania uczestnika i uczestnik szkolenia sam decyduje, które elementy swojego szkolenia zestawia, usuwa, skraca lub dodaje, aby zapewnić swojemu szkoleniu naturalną spójność.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób, posiadających wiedzę merytoryczną w zakresie własnej specjalizacji, nabytą w wyniku studiów i doświadczenia zawodowego,  które potrzebują przygotowania do praktycznego prowadzenia szkoleń, do pracy z grupą. Szkolenie przygotowuje do pracy jako trener wewnętrzny w firmie.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • zrozumienie najważniejszych zasad padegogicznych i dydaktycznych i przekładanie ich na konkretne zachowania skupiające się na własych umiejętnościach i postawach,
 • poznanie ścieżki prowadzącej od wiedzy do praktyki,
 • nauka łączenia treści szkolenia z potrzebami określonymi strategią firmy,
 • umiejętność tworzenia scenariusza lub modeli szkoleniowych opartych o jasno określone potrzeby osób zainteresowanych,
 • umiejętność przekazywania informacji do zdobycia zaangażowania uczestników oraz ich wsparcia podczas szkolenia, 
 • poznanie metod i stylu uczenia z uwzględnieniem specyfiki pracy z osobami dorosłymi,

Do góry

Metody szkolenia

 • trener stosuje technikę "Treningu uczestniczącego - uczący się bierze czynny udział w proponowanych aktywnościach i poprzez to stanowi ich integralną część. Istotą tej metody jest przewaga uczenia się przez doświadczanie sytuacji „z życia wziętych”,
 • trzyetapowy program łączy narzędzia, modele oraz ćwiczenia praktyczne i odgrywanie ról,
 • korzystanie z pomocy: tablic typu flipchart, przenośnego komputera i pokazu slajdów na rzutniku multimedialnym, wykresów i przykładów,
 • podczas tego szkolenia stosuje też metody tradycyjne/zwyczajowe/takie jak - praca indywidualna, ćwiczenia w parach, dyskusje grupowe, praca przed obiektywem kamery, udzielanie sobie informacji zwrotnych oraz metody autorskie w ćwiczeniach swobodnych z autodiagnostyką zachowań.
 

Niezależnie od dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć - po szkoleniu oferowana jest godzina akademicka nieodpłatnego kontaktu (forma coachingu) z Trenerką – telefoniczny lub osobisty – w zależności od lokalizacji. 

Po zrealizowanym szkoleniu możliwe jest również skorzystanie z odpłatnego coachingu oraz superwizji uczestniczącej w odpowiedniej dla uczestnika lokalizacji w obszarze dotyczącym tematyki szkolenia bądź innych dodatkowych zagadnień. Pozwoli to na samoocenę umiejętności i sprawdzenie zgodności własnych spostrzeżeń i oczekiwań, oraz wypracować rozwiązania zwiększające skuteczność trenerską.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Uczenie dorosłych - różnimy się preferencjami:
 • jak uczą się dorośli?
 • uniwersalne etapy procesu uczenia się,
 • koncepcja G.Allporta i D.Kolba - klasyczny model uczenia się,
 • czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi,
 • Krzywa Ebbinhausa,
 • bariery i błędy komunikacji - uwaga,
 • rożne sposoby odbierania informacji.
 1. Przygotowanie Trenera:
 • obszar odpowiedzialności Trenera,
 • trener aktor-interaktor-reżyser,
 • metody ewaluacji i oceny szkolenia.
 1. Struktura i podział czasowy modułu szkoleniowego:
 • określenie celu szkolenia,
 • przygotowanie scenariusza.
 1. Konstrukcja szkolenia:
 • przygotowanie do szkolenia,
 • metodologia szkolenia,
 • początek szkolenia,
 • część zasadnicza,
 • zakończenie,
 • wskazówki dla Trenera,
 • angażowanie uczestników,
 • informacja zwrotna.
 1. Uczenie się w grupie:
 • zjawiska procesu grupowego w ujęciu dynamicznym - Model Tuckmana,
 • facylitacja podczas procesu grupowego (osobowość i rola trenera w procesie grupowym),
 • przestrzeń w której odbywa się szkolenie,
 • pomoce audiowizualne,
 • ubiór Trenera/prezentera – standard.
 1. Techniki i metody przekazywania wiedzy:
 • wykład,
 • dyskusja,
 • analiza przypadku,
 • scenki i odgrywanie ról,
 • zasady omawiania scenek,
 • bezpieczne formy feedbacku po scenkach,
 • Take 90,
 • Quick Wins,
 • pokaz,
 • instruktaż,
 • zadanie indywidualne,
 • rundka,
 • praca w grupach.
 1. Trudne zachowania uczestników szkolenia:
 • charakterystyka zjawiska oporu w grupie,
 • jak sobie radzić z oporem podczas szkolenia?
 • działania interwencyjne Trenera.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google