Szukaj w serwisie

TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity


Opis

TRIZ, jako metoda rozwiązywania problemów i sprzeczności daje nam możliwość nauczenia się bycia innowacyjnym, odkrycia i rozwinięcia własnej kreatywności. Nadzoruje historię rozwoju produktów i usług, prognozuje przyszłe technologie – ostatecznie oszczędza czas, pieniądze i zwiększa też przychody.

TRIZ to zbiór narzędzi, które w naszych dwudniowych zajęciach opanowujemy warsztatowo. Niezależnie od zawartych w materiałach studium przypadków i licznych przykładów – zawsze podejmujemy w analizie problemy i tematy ze strony Klienta. W ten sposób szkolenie promuje postawy kreatywne w rozwiązywanie problemów/sprzeczności – zarówno technicznych, fizycznych, jak i biznesowych.

Warsztatu nie stawiają TRIZ ponad innymi metodami problem solving. W naszym spotkaniu zrozumiesz, jak umieścić TRIZ wewnątrz większej „skrzynki narzędziowej” np. QFD, RCA, 5W, 5W+1H, 8D. Inaczej mówiąc poznamy obok silnych, również słabe strony TRIZ i zrozumiemy wzajemne uzupełnianie się wielu metod. 

Po zakończeniu zajęć w pierwszym dniu, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych konsultacji, zagadnień związanych z tematyką wybranego szkolenia, GRATIS. Pozwoli to uczestnikom skonsultować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie, jak i ekspertowi zasygnalizować sposoby ich rozwiązania, a także podkreślić praktyczne zastosowanie szkolenia. Konsultacje będą trwać jedną godzinę akademicką. Niezależnie od dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć – po nich oferowany jest nieodpłatny kontakt z trenerem dla omówienia aplikacji wybranych rozwiązań. 

Po zrealizowanym szkoleniu, umożliwiamy Państwu również skorzystanie z odpłatnego audytu przeprowadzonego w odpowiedniej dla niego lokalizacji, dotyczącego tematyki szkolenia bądź innych dodatkowych zagadnień. Pozwoli to dokonać walidacji, przedstawić propozycję wdrożenia usprawnień, racjonalizacji, jak i poprawy efektywności realizowanych procesów.

Do góry

Profil uczestnika

 • osoby chcące opanować twórcze metody rozwiązywania problemów,
 • innowatorzy, projektanci i konstruktorzy,
 • pracownicy R&D, 
 • zainteresowani praktycznym zrozumieniem synergii wielu metod problem solving.
 

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • przekazanie do użytku macierzy 39’u sprzeczności technicznych TRIZ, jak i 40’u zwizualizowanych zasad realizacji procesu inwencji wraz z przykładami,
 • nauczenie się skutecznych zasad i metod podnoszących osobistą kreatywność i innowacyjność,
 • użycie TRIZ, jako metody ustrukturalizowanego procesu proponowania innowacji,
 • zrozumienie na przykładach – zalet i słabości TRIZ w odniesieniu do innych metod problem solving,
 • podniesienie wydajności, osobistej motywacji, jak i satysfakcji z pracy,
 • postrzeganie sprzeczności, jako okazji do innowacji, a nie jako zagrożenia – identyfikacja problemów i definiujących je sprzeczności,
 • użycie metod heurystycznych w problem solving.

Do góry

Metody szkolenia

 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • oparcie szkolenia o ciągły warsztat i wykłady wprowadzające,
 • w ponad 90% przypadków stosowanie "nieksiążkowych" przykładów opartych o doświadczenia zebrane na terenie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii,
 • większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest na tablecie, co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, uzyskane tak pliki udostępniane są do pobrania z internetu,
 • zajęcia prowadzone są metodą coaching’u - trener zadaje wiele pytań dotyczących opinii i refleksji uczestników, co do pomysłów/usprawnień możliwych do wdrożenia we własnej pracy. 

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I
 1. Wprowadzenie i podstawy metodologii TRIZ: 
 • omówienie agendy spotkania,
 • przyczyny i historia powstania – Genrich Altshuller,
 • przegląd większości narzędzi TRIZ – cele użycia, wzajemne zależności,
 • firmy stosujące metody TRIZ, typowe obszary zastosowania.
 1. Ewolucja czyli analiza trendów rozwoju produktów – przewidywanie przyszłych technologii, samych produktów, jak i usług:
 • przykłady i 8 trendów w procesie ewolucji rozwiązań.
 1. Motywacja, postawy i metody wsparcia rozwoju indywidualnej kreatywności:
 • przyczyny blokowania kreatywności,
 • właściwa komunikacja i stosowanie języka/mowy dla wsparcia kreatywności,
 • rozszerzenie swojej „ramki czasu”, czyli nie tylko - „tu i teraz”,
 • techniki podnoszące kreatywność.
 1. Idealne rozwiązanie końcowe: 
 • czym jest Ideal Final Result (IFR) i analogie do ideal state w Lean Management,
 • wejście w proces innowacyjnych poprzez zdefiniowanie finalnego idealnego rozwiązania, a nie pierwszego „niemożliwego” kroku.
 1. Trzy główne podstawy TRIZ:
 • uogólnienie i poszukiwanie analogii do istniejących już rozwiązań – „most TRIZ”,
 • identyfikacja sprzeczności technicznej lub fizycznej (4’y metody rozwiązywania sprzeczności fizycznej),
 • 39’ć rodzajów sprzeczności technicznych i 40’i metod ich rozwiązywania.
Dzień II
 1. Studium przypadków i praca z macierzą 39’u sprzeczności technicznych dla generowania kreatywnych rozwiązań problemów – praca również na przykładach z firmy Klienta – warsztat.
 2. Analiza funkcyjna czyli „trimming”, zidentyfikowane interakcje, jako źródło potencjalnych rozwiązań - warsztat.
 3. Metoda dziewięciu okien/pudełek czyli dostrzeganie w uncertainties – opportunities, a nie tylko „utrwalonych” threats – warsztat.
 4. Metoda małych mądrych ludzików czyli Smart Little People (SLP) – warsztat.
 5. Metoda Root Conflict Analysis (RCA+) – ćwiczenie.
 6. ARIZ-85C czyli Algorithm of Inventive Problem Solving – ćwiczenie:
 • opanowanie wybranych kroków ARIZ.
 1. Synergia z innymi metodami problem solving:
 • QFD – Quality Function Deployment,
 • wybrane metody heurystyczne,
 • 5W,
 • 5W+1H,
 • RCA w formie Ishikavy,
 • 8D,
 • Spaghetti.
 1. Zakończenie zajęć: 
 • podsumowanie i follow-up (praca domowa),
 • zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
 • ankiety i sesja ocen.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google