Szukaj w serwisie

Trudne rozmowy z pracownikami


Opis

Trudność rozmów wynika nie z tego jak się komunikujemy, lecz z tego czego rozmowy dotyczą. To tematy i sytuacje sprawiają, że rozmowa staje się trudna, mimo, że sama komunikacja jest tak powszechna, że w życiu zawodowym stała się rutyną. Aby być skutecznym w prowadzeniu trudnych rozmów nie wystarczy chcieć, nie wystarczy nawet wiedzieć jak to robić, ale przede wszystkim trzeba to umieć.  Żeby zaś umieć prowadzić trudne rozmowy w sposób komfortowy dla każdej ze stron, trzeba rozumieć nie tylko druga stronę, ale przede wszystkim siebie – swoje emocje, motywacje, przekonania, sposoby reakcji oraz znać własne ograniczenia i silne strony. 

Choć trudne rozmowy są naszym udziałem niezależnie od tego na jakim stanowisku pracujemy, to jednak najczęściej menadżerowie stają przed wyzwaniem przeprowadzania rozmów, w których trzeba jasno wyłożyć jakiś punkt sporny czy też przyczynę problemu, przekazać niepopularną decyzję, egzekwować wyniki pracy, a przy tym zrobić to w taki sposób żeby nie ucierpiały stosunki z pracownikami.

Prowadzenie rozmów z pracownikami, w tym również tych trudnych, to obowiązek każdego przełożonego niezależnie od tego czy pracuje na stanowisku kierownika, lidera, brygadzisty czy dyrektora. To obowiązek, który realizowany z umiejętnością buduje pozycję i autorytet przełożonego, ale przede wszystkim buduje współpracujący i efektywny zespół.

Do góry

Cele szkolenia

 1. Celem głównym szkolenia jest nabywanie umiejętności przeprowadzania trudnych rozmów poprzez praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem zdobytej podczas szkolenia wiedzy.
 2. Kolejnym celem jest kształtowanie przekonań o tym, że nawet trudne tematy czy sytuacje mogą być omawiane w sposób, który buduje współpracę i dobre relacje między stronami uczestniczącymi w rozmowie.
 3. Celem nadrzędnym jest zadbanie o motywację menadżera oraz praca nad jego wiarą w siebie i pozytywną siłę w konfrontacji z zespołem i trudnymi sytuacjami w codziennym zarządzaniu.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy na szkoleniu:

 • Dowiedzą się na czym polega przygotowanie się do trudnej rozmowy oraz co sprawia, że rozmowa może stać się trudna nawet jeśli temat lub sytuacja na to nie wskazują.
 • Nauczą się identyfikowania przyczyn, które sprawiają trudność w prowadzeniu rozmów z pracownikami.
 • Poznają swoje mocne strony ułatwiające prowadzenie trudnych rozmów w sposób komfortowy dla każdej ze stron, zrozumieją też swoje ograniczenia, nad którymi będą mogli pracować i się doskonalić.
 • Udoskonalą umiejętność modelowania postawy pro-aktywnej w komunikacji z innymi, dzięki czemu poprawią jakość komunikacji w zespole.
 • Poznają modele, techniki i schematy tworzenia efektywnych komunikatów zwiększających  świadomość własnego wpływu na rezultat rozmów z pracownikami.
 • Wzmocnią umiejętności radzenia sobie z oporem pracownika i poznają mechanizmy redukowania negatywnych emocji występujących podczas przeprowadzania trudnej rozmowy.
 • Otrzymają zestaw narzędzi wspierających przeprowadzanie trudnych rozmów, wypracowanych podczas analizy, wniosków i podsumowań własnych doświadczeń z trudnych rozmów.
 • Zdobędą wiedzę o tym jak niwelować  niepożądane postawy i nawyki pracowników aby zamieniać je w nowe standardy zwiększające potencjał zespołu.

Do góry

Metody szkolenia

 • Szkolenie w całości obejmują symulacje rozmów i sytuacji z pracownikami – analiza, wnioski i podsumowania.
 • Praca na studiach przypadków uczestników szkolenia – trudne tematy, trudne sytuacje – analiza, wnioski, podsumowania.
 • Dyskusje i burze mózgów służące wypracowaniu , na podstawie doświadczeń podczas ćwiczeń oraz zdobytej wiedzy,  zasad odpowiedzialnej, merytorycznej  i nastawionej na budowanie relacji i zaufania rozmowy z pracownikami.
 • Prezentacje analiz, wniosków i podsumowań ćwiczeń i symulacji w celu wyposażenia menedżera w konkretne, gotowe rozwiązania, skuteczne w czasie prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami.
 • Zajęcia w całości warsztatowe.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

1. Na czym polega trudność - co sprawia, że rozmowa jest/staje się „trudna”
Nastawienia, przekonania, atrybucje, oceny, etykiety – co konkretnie sprawia  trudność,
Style funkcjonowania społecznego determinujące sposób zachowania, komunikowania się i reakcji w sytuacjach trudnych,
Osobisty potencjał do prowadzenia trudnych rozmów,
Menadżer i pracownik - prawa, obowiązki i odpowiedzialność obu stron w rozmowie,
Pięć poziomów relacji – na którym poziomie rozmowy mogą być szczególnie trudne.
 
2. Standardy komunikacji w trakcie prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami
Jak słuchać, aby twoi pracownicy mówili,
Jak mówić, aby twoi pracownicy słuchali,
Poziomy komunikacji – faktów, relacji, apelu, ujawniania siebie,
Bariery i blokady komunikacyjne,
Komunikacja w konflikcie – obszary konfliktu, od których zaczyna się destrukcja relacji,
Postawy w komunikacji – strategie i zachowania nawykowe,
Pytania – rozmową kieruje ten kto pyta - jak sprawić, aby pracownicy reagowali na twoje prośby i polecenia. 
 
 
3. Anatomia trudnej rozmowy – dialog konstruktywny
Przygotowanie - sześć aspektów przygotowania do rozmowy z pracownikiem,
Gdzie i kiedy powinna być przeprowadzona rozmowa oraz kto powinien w niej uczestniczyć,
Prawa i obowiązki stron w rozmowie raz jeszcze – formalności i procedury,
Treść i forma – rozmowa o „rzeczy”,
Emocje w rozmowie – forma i treść,
Konstruktywna informacja zwrotna – zasady i modele,
Konkretne elementy skutecznej rozmowy.
 
4. Przed rozmową - zanim uznasz, że rozmowa z pracownikiem jest konieczna
Dopasowanie zadań do możliwości i zaangażowania pracownika,
Standardy pracy i zadania – czy wszyscy pracownicy dobrze je znają,
Jasne cele, jasne priorytety - jasne określenie kwestii wydajności pracy,
Perspektywa kierownika, perspektywa pracownika,
Kultura prowadzenia rozmów w organizacji.
 
5. Trudne rozmowy 
Przekazywanie niepopularnych decyzji,
Rozmowa o słabych wynikach w pracy,
Rozmowy dyscyplinujące,
Rozmowa o niedbałości i plotkach,
Rozmowa o higienie i stroju w miejscu pracy,
Rozmowa o zwolnieniach, 
Rozmowy o agresji i nieakceptowanych zachowaniach w miejscu pracy,
Rozmowy oceniające,
Radzenie sobie z krytyką i krytykanctwem.
 
6. Plan Działań Wdrożeniowych - podsumowanie szkolenia
Opracowanie indywidualnych Planów Działań Wdrożeniowych (PDW) przez każdego Uczestnika – które elementy konkretnie i od kiedy zacznę wdrażać podczas prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google