Szukaj w serwisie

Umowy handlowe z pozycji zakupowej


Opis

Umowy handlowe z pozycji zakupowej jest to seminarium ukierunkowane na rozwinięcie kwalifikacji diagnozy zagrożeń cywilno-prawnych w negocjowanych umowach handlowych.

Do góry

Cele szkolenia

Prawnik odpowie na pytania:

 • jak skutecznie wyegzekwować poszczególne klauzule umowne?
 • jak uniknąć błędów formalno - prawnych przy sporządzaniu umowy?
 • jaka odpowiedzialność grozi nierzetelnemu kontrahentowi?
 • jak prawidłowo zabezpieczyć wykonanie umowy?
 • jaki jest obowiązek naprawienia szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy?

Do góry

Profil uczestnika

Spotkanie skierowane jest do kadry zarządzającej oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska w departamentach:

 • Zakupów,
 • Obsługi Reklamacji,
 • Obsługi Klienta,
 • Kontroli Jakości i Produkcji,
 • Sprzedaży,
 • Prawnych.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • wiedzę na temat prawnych aspektów zawierania umów oraz negocjowania warunków zabezpieczeń umów handlowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

Do góry

Metody szkolenia

Rytm metodyczny polega na zachowaniu ścisłej kolejności postępowania w/g modelu:
 • analiza merytoryczna i logiczna umowy,
 • diagnoza forteli, pułapek czy też " koni trojańskich" w umowie handlowej.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Weryfikacja kontrahenta na podstawie jawnych rejestrów oraz ewidencji, prawo reprezentacji podmiotów prawa handlowego, prokura.
 2. Analiza zapisów umownych:
 • zadatek a zaliczka,
 • pojęcie i stosowanie kar umownych,
 • odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę,
 • odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • prawo do odstąpienia od umowy,
 • zapis na sąd, zapis na sąd polubowny,
 • wybór prawa właściwego.
 1. Sposoby zabezpieczeń płatności w transakcjach handlowych:
 • weksel,
 • gwarancja bankowa,
 • polisa ubezpieczeniowa,
 • pułapki w zabezpieczeniach płatności w transakcjach handlowych.
 1. Formy zabezpieczeń na majątku dłużnika:
 • hipoteka,
 • zastaw,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej,
 • poręczenie,
 • przystąpienie do długu,
 • przelew wierzytelności,
 • pułapki w zabezpieczeniach na majątku dłużnika.
 1. Podstawy postępowania sądowego w przypadku sporu na tle umowy sprzedaży, umowy o roboty budowlane, przewozu, spedycji.
 2. Przedawnienie roszczeń.
 3. Nowe reguły i przepisy dotyczące sprzedaży: 
 • wprowadzenie terminu wydania rzeczy (konsekwencje dla rynku motoryzacyjnego),
 • nowe obowiązki informacyjne związane z umową sprzedaży, które muszą zostać zawarte w umowie. 
 1. Nowe przepisy i zasady dotyczące rękojmi. Uchylenie przepisów dotyczących niezgodności towaru z umową:
 • w odniesieniu do obrotu profesjonalnego,
 • w odniesieniu do obrotu konsumenckiego.
 1. Gwarancja przy sprzedaży - nowe ujęcie. Konsekwencje likwidacji gwarancji z ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
 2. Zmiana przepisów dotyczących roszczenia sprzedawcy odnośnie producenta, hurtownika itd. w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.
 3. Nowe rozszerzone obowiązki przedsiębiorcy w umowach z konsumentami. Konsekwencje ich niedopełnienia:
 • obowiązek informacyjny,
 • ustawowe prawo odstąpienia przez konsumenta od umowy,
 • zgoda na płatność za świadczenia, w tym dodatkowe.
 1. Obowiązki informacyjne w umowach zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa:
 • przedłużone prawo odstąpienia od umowy. Zmieniony przesłanki uprawniające do odstąpienia,
 • nowe formy dla oświadczenia o odstąpieniu,
 • nowe zasady płatności i zwrotu należności i kosztów  w przypadku odstąpienia od umowy,
 • nowe obowiązki informacyjne na stronach internetowych www sprzedawcy i konsekwencje ich niedopełnienia.
 1. Problematyka zawierania umów:
 • oświadczenie woli,
 • forma czynności prawnych,
 • sposoby zawierania umów,
 • oferta,
 • aukcja, licytacja,
 • negocjacje,
 • problematyka związana z zawieraniem umów na odległość przez Internet.
 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google