Szukaj w serwisie

VAT w transporcie


Opis

VAT Compliance i dobre zarządzanie ryzykiem w VAT nabiera coraz większego znaczenia we wszystkich branżach, gdzie w grę wchodzi odpowiedzialność za działania, które podejmuje firma w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Branża TSL nie jest wyjątkiem. Świadczy ona bowiem usługi, które niezależnie od kategorii są regulowane nie tylko przez prawo polskie, ale i unijne oraz międzynarodowe. Ryzyko w niedostosowaniu się do aktualnych przepisów prawa jest bardzo wysokie, a dla samej firmy często może się to skończyć zakończeniem prowadzenia działalności. Dlatego umiejętne zarządzenie ryzkiem i świadomość obwarowań prawnych, jakie są nałożone na branże TSL jest tak istotne. 

Nasze szkolenie ma dostarczyć najważniejsze informacje dotyczące programu Compliance w transporcie jak i jego implementacji w firmie, przede wszystkim poprzez:

 • zaznajomienie uczestników z rolą VAT compliance w transporcie,
 • przedstawienie najważniejszych aktów prawnych regulujących obszar VAT w działaniu firmy z sektora TSL,
 • podniesienie umiejętności i świadomości na temat odpowiedzialności karnoskarbowej za działania niezgodne z VAT,
 • przedstawienie narzędzi zarządzania ryzykiem związanym z zarządzaniem VAT,
 • omówienie jak umiejętnie i efektywnie zweryfikować kontrahenta,
 • znajomość terminologii i dokumentacji związanej z podatkiem VAT,
 • umiejętność prawidłowego naliczania podatku VAT,
 • przedstawienie najważniejszych zagrożeń i konsekwencji za niezachowanie się do aktualnych przepisów prawa.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • znajomość charakterystyki dokumentowania usług transportowych i spedycyjnych,
 • znajomość terminologii i dokumentacji związanej z podatkiem VAT
 • umiejętność prawidłowego naliczania podatku VAT,
 • znajomość definicji podatek naliczony oraz należny.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne vat w Polsce i Europie:
 • historia podatku VAT w Polsce i Europie,
 • źródła prawa w Polsce,
 • akty prawa polskiego VAT,
 • akty prawa europejskiego VAT.
 1. Powstanie obowiązku podatkowego w transporcie.
 2. Miejsce opodatkowania usługi przewozu towarów:
 • miejsce świadczenia usług na rzecz podatników i niepodatników podatku VAT,
 • skuteczna weryfikacja kontrahenta.
 1. Wysokość opodatkowania:
 • stawki krajowe – 8 i 23%,
 • transport wewnątrz UE,
 • zerowa stawka VAT w transporcie międzynarodowym,
 • usługa spedycji.
 1. Dokumentacja w VAT:
 • faktura VAT,
 • faktura elektroniczna,
 • faktura korygująca,
 • kasa fiskalna przy ewidencji usług transportowych,
 • dokumentowanie importu usług.
 1. VAT compliance w branży TSL:
 • czym jest VAT compliance?
 • dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance,
 • rola i funkcje compliance w transporcie,
 • najważniejsze zadania Compliance,
 • miejsce i misja Compliance w organizacji,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • identyfikowanie i monitorowanie compliance.
 1. Zakończenie.
 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google