Szukaj w serwisie

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu


Cele szkolenia

 • kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem pracowników magazynów,
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych,
 • podnoszenie efektywności grupowych form pracy,
 • zwiększanie motywacji indywidualnej i zespołowej,
 • rozwój kompetencji własnych i współpracowników,
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów,
 • wypracowanie konstruktywnych propozycji zmian w obszarze funkcjonowania zawodowego.

Do góry

Profil uczestnika

Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla pracujących na magazynach w firmach produkcyjnych i logistycznych.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • nabycie umiejętności zarządzania zespołem pracowników magazynów,
 • udoskonalenie kompetencji komunikacyjnych,
 • podniesienie efektywności grupowych form pracy,
 • zwiększanie motywacji indywidualnej i zespołowej,
 • rozwinięcie kompetencji własnych i współpracowników,
 • ukształtowanie aktywnej postawy wobec problemów,
 • wypracowanie konstruktywnych propozycji zmian w obszarze funkcjonowania zawodowego.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wstęp:
  • przedstawienie się prowadzących oraz uczestników,
  • sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i zasad wspólnej współpracy.
 2. Magazyn jako element systemu logistycznego:
  • definicja magazynu,
  • miejsce magazynu i ludzi w nim pracujących w łańcuchu dostaw,
  • kiedy magazyn jest nowoczesny?
 3. Kreacja celów:
  • rola spójności celów osobistych i firmowych kadry,
  • koła spójności w celach (firma- kadra kierownicza- pracownik),
  • ćwiczenie praktyczne.
 4. Rola i zadania kierownika zespołu - wprowadzenie:
  • diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem - Analiza SWOT,
  • podstawowe i rozszerzone umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem.
 5. Metody budowania autorytetu w zespole:
  • podstawowe czynniki budujące autorytet,
  • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
 6. Test - umiejętności komunikacyjnych.
 7. Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania:
  • narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
  • parafraza,
  • konstruktywna krytyka,
  • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
  • umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,
  • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.
 8. Zebranie jako metoda pracy zespołowej:
  • etapy i metody pracy zespołowej,
  • role w trakcie zebrania,
  • zalety i wady pracy zespołowej,
  • warunki efektywności zebrań.
 9. Delegowanie zadań:
  • zakres delegowania zadań,
  • sposób delegowania,
  • egzekwowanie wykonania,
  • korzyści i zagrożenia delegowaniu.
 10. Rola i zadania kierownika zespołu:
  • rola komunikacji w relacjach "szef-podwładny" oraz podwładny-szef",
  • motywowanie pracowników/rodzaje motywacji (Model Maslowa i Herzberga),
  • delegowanie zadań,
  • ocenianie pracowników.
 11. Rozwiązywanie konfliktów:
  • "wczoraj kolega, dziś szef",
  • test - diagnoza umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 12. KAIZEN - ciągłe doskonalenie pracowników magazynu:
  • ulepszanie i zmiany na lepsze,
  • tworzenie kryteriów oceny i nagradzania.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google