Szukaj w serwisie

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji


Cele szkolenia

 • kształtowanie umiejętności kierowania zespołem produkcyjnym,
 • rozwijanie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych,
 • rozwijanie sztuki budowania i rozwijania własnego zespołu,
 • zwiększanie motywacji indywidualnej i zespołowej,
 • rozwój kompetencji delegowania zadań i odpowiedzialności,
 • zwiększanie zaangażowania podwładnych,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów,
 • poznanie swojego potencjału liderskiego,
 • doskonalenie sztuki przekazywania informacji zwrotnej podwładnym.

Do góry

Profil uczestnika

Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • uświadomienie sobie mocnych i słabych stron jako lidera zespołu,
 • rozwój umiejętności kierowania zespołem,
 • wzrost efektywności pracy drogą polepszenia komunikacji,
 • wzmocnienie skutecznego motywowania podwładnych,
 • podniesienie umiejętności delegowania zadań,
 • poznanie sztuki budowania i rozwijania zespołu,
 • pobudzenie do rozwoju najważniejszych kompetencji zawodowych,
 • poznanie metod i technik przekazywania informacji zwrotnej podwładnym.

Do góry

Metody szkolenia

Trener w ramach pracy warsztatowej przekaże uczestnikom skuteczne rozwiązania praktyczne w zakresie budowania autorytetu lidera oraz rozwijania najważniejszych kompetencji przywódczych, a także wyposaży w niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu skutecznego przywództwa.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wstęp:
  • przedstawienie się prowadzących oraz uczestników,
  • sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i zasad wspólnej współpracy.
 2. Rola i zadania kierownika zespołu - wprowadzenie:
  • diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem - Analiza SWOT,
  • podstawowe i rozszerzone umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem.
 3. Metody budowania autorytetu w zespole:
  • podstawowe czynniki budujące autorytet,
  • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
 4. Test - umiejętności komunikacyjnych.
 5. Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania:
  • komunikat „JA”,
  • narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
  • parafraza,
  • konstruktywna krytyka,
  • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
  • umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,
  • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,
  • trening komunikacji – język proaktywny (ćwiczenia).
 6. Zespoły i grupy:
  • style kierowania zespołem i grupą,
  • etapy pracy zespołu,
  • typy i role ludzi w zespole,
 7. Zebranie jako metoda pracy zespołowej:
  • etapy i metody pracy zespołowej,
  • zalety i wady pracy zespołowej,
  • warunki efektywności zebrań.
 8. Rola i zadania kierownika zespołu:
  • rola komunikacji w relacjach "szef-podwładny" oraz "podwładny - szef",
  • motywowanie pracowników/rodzaje motywacji (Model Maslowa i Herzberga),
  • delegowanie zadań,
  • asertywne formułowanie próśb,
  • sposoby przekazywania informacji zwrotnej,
  • obiekcje i zastrzeżenia – sposoby postępowania,
  • ocenianie pracowników.
 9. Rozwiązywanie konfliktów:
  • "wczoraj kolega dziś szef",
  • test - diagnoza umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 10. Rola autorytetu:
  • podstawowe czynniki budujące autorytet,
  • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
 11. Nowoczesne techniki zarządzania:
  • 5S,
  • 5 WHY,
  • Program Pomysłów Pracowniczych (PPP),
  • Program Rozwiązywania Problemów (PRP),
  • matryca kompetencji,
  • szkolenia krzyżowe.
 12. Ćwiczenia praktyczne.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google