Szukaj w serwisie

Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej


Opis

„Styl Przywództwa to sposób, w jaki zachowujemy się, gdy chcemy wpłynąć na wyniki innych osób.

To połączenie zachowań dyrektywnych i wspierających”

Kenneth Blanchard  

Kim jest kierownik - Lider?

Zazwyczaj rola ta kojarzy się nam z człowiekiem wizjonerem, za którym ludzie podążają bo tego chcą a nie uciekają przed nim pracując z poczucia przymusu. Przywódca potrafi stymulować swój zespół do wytyczania i osiągania celów, wyzwalając w sobie i innych entuzjazm, zaangażowanie oraz ukazując ich najmocniejsze cechy charakteru.  Menager XXI wieku to postać która potrafi zadbać zwłaszcza o motywowanie pracowników, wpływając na jakość ich pracy oraz satysfakcję z wykonywanych działań.. Jego głównym atutem jest naturalna charyzma oraz wiedza i doświadczenie poparte osiągniętymi sukcesami.  Jak poprzez ciężką pracę i zmianę sposobu zachowania stawać się z dnia na dzień kierownikiem - liderem i autorytetem dla swoich kolegów i podwładnych? – tego nauczymy się na naszych warsztatach.

Główne obszary warsztatów:
 • w jaki sposób budować autorytet szefa w zespole?
 • jak z pośród kolegów stać się ich przełożonym? 
 • inteligencja emocjonalna – czyli jak panować nad emocjami i wpływać na emocje podwładnych?
 • inteligencja społeczna – czyli jak się dogadywać z zespołem?
 • główne role lidera – jak skupiać się na sprawach najważniejszych zamiast na rzeczach pilnych?
 • motywacja czyli kluczowa rola kierownika przywódcy – jak motywować siebie i podwładnych?
 • umiejętności interpersonalne kierownika a delegowania zadań, kontrola i ocena pracy i sztuka udzielania informacji zwrotnej
 • najtrudniejsze sytuacje w pracy kierownika – lidera, jak zarządzać w sytuacjach konfliktowych? – utrzymanie dyscypliny, egzekwowanie konsekwencji, przestrzeganie zasad BHP, utrzymanie standardów pracy itp..
 • samorozwój – czyli co każdy kierownik wiedzieć powinien?

Uczestnicy na każdych warsztatach samodzielnie kreują ich zakres i formy realizacji dostosowując je (wraz z prowadzącym) do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Do góry

Profil uczestnika

Wszyscy, którzy już pełnią role kierownicze lub zostali wytypowani do realizacji zadań liderskich w pracy z podległym zespołem – liderzy obszarów, brygadziści i mistrzowie, kierownicy liniowi, szefowie działów produkcji i administracji, kierownicy magazynów i logistyki itp…                                                                                      

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • znajomość sposobów budowania autorytetu szefa w zespole,
 • umiejętność panowania nad emocjami i wpływania na emocje podwładnych, 
 • umiejętność skupienia na sprawach najważniejszych zamiast na rzeczach pilnych,
 • poznanie sposobów motywowania siebie i podwładnych, 
 • umiejętność zarządzania w sytuacjach konfliktowych.

Do góry

Metody szkolenia

Praktyczne warsztaty na bazie doświadczeń zarówno początkujących jak i doświadczonych szefów zespołów.   

Proponowane zajęcia odbywają się w postaci intensywnych warsztatów z wykorzystaniem zarówno formy zabawowej jak i typowej pracy opartej na analizie i syntezie sytuacji zawodowych kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla. Uczestnicy zajęć  na  warsztatach otwartych od samego początku stanowią jedną grupę połączoną wspólnymi celami. Przez cały czas pracują w jednym lub kilku zespołach realizując zlecone przez prowadzących zadania. Każdy element ćwiczeń lub zabaw pokazuje w praktyczny sposób wyższość rozwiązań pracy zespołowej nad pracą grupy indywidualistów. Praktyczne doświadczenia wskazują na decydujące znaczenie tzw. liderów naturalnych w zespołach i roli zarządzania sytuacyjnego. To, co w życiu codziennym stanowiło dla wielu uczestników problem nie do rozwiązania staje się na zajęciach osiągalne, mierzalne i możliwe do realizacji bez negatywnych emocji i stresów. Zajęcia są prowadzone w taki sposób aby maksymalnie reagować na bieżące potrzeby uczestników. Realizujemy cele a nie programy, czyli poprzez włączenie w aktywne działanie uzyskujemy nie tylko efekt zmiany postaw i zachowań ale poprzez trening utrwalamy również konkretne umiejętności.

 • 70% warsztat / 30% wykład + prezentacja,
 • dyskusja moderowana i burza mózgów,
 • testy i ankiety psychologiczne z omówieniem wniosków dla poszczególnych uczestników!!!
 • scenki rodzajowe – jak to jest w życiu zawodowym?
 • studium przypadku – z instytucji zaczerpnięte,
 • gry symulacyjne i fabularyzowane – czyli uczymy się poprzez zabawę i praktyczne działanie,
 • praca w zespole i indywidualna na materiale szkoleniowym,
 • praca z kamerą czyli obiektywna informacja zwrotna.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE:
 • komunikacja partnerska w zespole,
 • komunikacja dialogiczna i uważność,
 • efekty różnicy zdań w pracy zespołu,
 • bariery komunikacyjne; komunikat Ty, ocena, doradztwo, stereotypy, założenia, błędy słuchania,
 • potrzeby niejawne członków zespołu.
 1. FORMOWANIE SIĘ I EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU ZADANIOWEGO:
 • jak zrozumieć swój zespół i to co się w nim dzieje?
 • inspirowanie i wizja dla zespołu,
 • misja, wspólny cel i wartości zespołu i firmy,
 • nawyki efektywnego działania menedżera i zespołu,
 • rola menedżera podczas formowania zespołu, obejmowania nowego zespołu lub przydzielania nowego zadania.
 1. EFEKTYWNY MENEDŻER WYZNACZA CELE:
 • wyznaczanie celów i przypisywanie ról dla członków zespołu,
 • expose szefa,
 • ocena i diagnoza działań i efektywności zespołu,
 • pochwały szefa dla pracownika,
 • dawanie Informacji zwrotnej pracownikowi,
 • udzielanie Reprymend pracownikowi.
 1. PRZYGOTOWANIE ZADAŃ, TRUDNOŚCI W PRACY Z ZESPOŁEM, A REALIZACJA CELÓW:
 • określanie celów i ról a ich zamiana, czyli o elastyczności menedżera,
 • podważanie celowości przez zespół,
 • podważanie kompetencji menedżera,
 • zadawanie pytań przez zespół,
 • ataki zespołu na osobę menedżera,
 • przeszkadzacze i pochłaniacze czasu w pracy menedżera,
 • menedżer jako część zespołu,
 • menedżer poza nawiasem zespołu,
 • kompetencje trenerskie menedżera.
 1. MOTYWOWANIE ZESPOŁU:
 • model Herzberga,
 • model Maslowa,
 • 3 główne motywatory wg. P. Zimbardo,
 • sposoby motywacji pozafinansowej – studium przypadku.
 1. KONFLIKT W TWOIM ZESPOLE:
 • czy konfliktu można było uniknąć?
 • co zrobić jeśli się zdarzył?
 • czy szybkie i twarde zakończenie konfliktu jest najlepszą metodą?
 • twój sposób przechodzenia przez konflikty,
 • kompetencje menedżerskie związane z konfliktem w zespole,
 • różne strony konfliktu w zespole, czyli co można z tego mieć?
 • lider w roli mediatora i facylitatora.
 1. DYNAMIKA PSYCHOLOGII ZESPOŁU A STYLE PRZYWÓDZTWA:
 • rodzaje zespołów (na podst. W. Bion),
 • nieformalne role grupowe,
 • świadome i nieświadome procesy i cele w zespole,
 • rozpoznawanie faz rozwoju zespołu,
 • doświadczanie warunków realizacji i kłopotów z realizacją zadań zespołu w każdej z faz procesu grupowego,
 • potrzeby zespołów w każdej fazie rozwoju,
 • działania i zachowania menedżera w różnych fazach rozwoju zespołu.
 1. UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE MENEDŻERA A BUDOWANIE AUTORYTETU:
 • asertywne prawa własne i innych osób,
 • postawy życiowe,
 • asertywne radzenie sobie w sytuacjach niejasnych,
 • klaryfikacja aluzyjnej i uwikłanej krytyki,
 • asertywna obrona przed krytyką i atakiem,
 • osiąganie synergii w relacjach z pracownikami i zespołem,
 • zadbanie o siły produkcji wg. S. Coveya.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google