Szukaj w serwisie

Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding


Opis

Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding

 

Szkolenie pokazuje zasady tworzenia skutecznego programu wdrożenia nowego pracownika do organizacji. Omawia sposoby podejścia, narzędzia, wskaźniki i pozostałe elementy decydujące o jakości onboardingu. W trakcie sesji warsztatowych uczestnicy będą mieli możliwość zastanowienia się i przedyskutowania, jak sprawić, żeby proces adaptacji łączył w sobie wartościową merytorykę, atrakcyjną formę, i szybką gotowość pracownika do realizacji zadań. Każda organizacja jest inna i posiada niepowtarzalne zasoby (pracownicze, finansowe, organizacyjne). Unikatowość jest powodem, dla którego program Onboardingu powinien być tworzony na miarę. Projektując, możemy uczynić proces efektywnym biznesowo, dopasowując go do szczególnych cech  organizacji.

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie, co składa się na spójny, angażujący i atrakcyjny program onboardingu. Uczestnicy podejmą próbę zaprojektowania procesu, dzięki któremu pracownik zyska motywację do pozostania w firmie, a organizacja zyska zaangażowanego i w pełni wydajnego pracownika

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • Uczestnicy szkolenia poznają różne podejścia do procesu onboardingu i zdefiniują najkorzystniejsze rozwiązania dla swoich firm
 • Będą w stanie zaprojektować optymalny i angażujący proces wdrożenia nowego pracownika we własnej firmie
 • Podejmą próbę stworzenia zarysu procesu
 • Zyskają możliwość budowania swojego wizerunku jako eksperta w obszarze adaptacji pracownika w swojej organizacji

Do góry

Metody szkolenia

Warsztat szkoleniowy. Głównym założeniem warsztatów jest wypracowanie przez uczestników własnych koncepcji, które mogą rozbudować w środowisku swojej organizacji. Stosowane metody to mini-wykłady, ćwiczenia, praca w zespołach, praca indywidualna, „burza mózgów”, analizy przypadków, dyskusja.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Onboarding  - ogólna charakterystyka oraz wpływ na postrzeganie i funkcjonowanie organizacji
  • wizerunek firmy
  • lojalność talentów
  • fluktuacja i koszty zatrudnienia
 2. Obszary efektywnego wdrożenia pracownika. Zasada 4 C.
  • Obszar proceduralny – Compliance
  • Obszar zadań i celów – Clarification
  • Obszar „zasad gry” kultura organizacyjna – Culture
  • Obszar relacji i integracji – Connection
 3. Wybór rodzaju strategii jako wypadkowa zasobów i modelu biznesowego:
  • Onboarding pasywny
  • High Potential Onboarding
  • Onboarding proaktywny
 4. Kategorie i taktyki adaptacyjne, analiza możliwości
  • kolektywna vs indywidualna
  • formalna vs nieformalna
  • etapowa vs losowa
  • sukcesyjna vs dysjunktywna
  • afirmacyjna vs roszczeniowa
 5. Nowe terminy w onboardingu
  • Pre-Boarding
  • Re-Boarding
  • Off-Boarding
 6. Ramy czasowe i działania w poszczególnych przedziałach procesu, etapy adaptacji.
 7. Narzędzia wykorzystywane w procesie (np. procedury, ankiety, kwestionariusze, materiały informacyjne). Forma narzędzi (np. papierowe, online, platformy, szkolenia, integracje).
 8. Kluczowe osoby wspierające i odpowiadające za proces, ich rola i zadania. Kontekst relacji międzyludzkich i procesów.
  • Koordynator programu
  • Eksperci
  • HR
  • Opiekun, „buddy”
  • Trener
  • Instruktor
  • Coach
  • Mentor
 9. Przegląd - jak robią to inni?
 10. Rola komunikacji i informacji zwrotnej w procesie adaptacji pracownika.
 11. Ewaluacja procesu wsparcia bezpośredniego i pośredniego (jakościowa i ilościowa). Wskaźniki efektywności Onboardingu.
 12. Proces Onboardingu jako źródło wiedzy o firmie i szansa na optymalizację procesów w organizacji.

Do góry

Harmonogram

 Harmonogram Dzień 1 Dzień 2 
          
 Rejestracja uczestników  9:45 - 10:00   
 Zajęcia  10:00 - 11:00  9:00 - 11:00 
 Przerwa  11:00 - 11:15  11:00 - 11:15 
 Zajęcia  11:15 - 13:00  11:15 - 13:00 
 Obiad  13:00 - 13:45  13:00 - 13:45 
 Zajęcia  13:45 - 15:00  13:45 - 15:00 
 Przerwa  15:00 - 15:10  15:00 - 15:10 
 Zajęcia  15:10 - 17:00  15:10 - 16:00 

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google