Szukaj w serwisie

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"


Opis

Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze systematycznego wdrażania zbliżają firmę do idealnego stanu produkcji. Lean to sposób myślenia, który może zostać wykorzystany w każdym przedsiębiorstwie. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć w jaki sposób się do tego zabrać, jak identyfikować "niewidzialne" koszty - marnotrawstwo, poznać i sprawdzić jakie efekty przynoszą poszczególne narzędzia Lean - to szkolenie jest właśnie dla Ciebie! Szkolenie oparte jest na grze symulacyjnej - fabryka ekspresowych pociągów. Po każdym bloku teoretycznym uczestnicy wykorzystują zdobytą wiedzę w symulowanej fabryce. Podczas sesji Kaizen wspólnie wypracowują nowe rozwiązania. Fabryka ekspresowych pociągów ma swojego dostawcę materiałów, kierownika oraz operatorów, którzy produkują wyroby zgodnie z zamówieniami klienta. 

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodologią Lean Manufacturing oraz praktyczne przygotowanie do samodzielnego wdrożenia:

 • dokładne wykazanie w jaki sposób Lean Manufacturing i jego narzędzia wpływają na redukcję strat,
 • praktyczne przedstawienie, jak identyfikować wartość dodaną i marnotrawstwo,
 • zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do "Lean przedsiębiorstwa".

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • umiejętność patrzenia na przedsiębiorstwo jako na całość organizacji,
 • uzyskanie wiedzy dotyczącej narzędzi pozwalających na bardziej efektywną produkcję,
 • nabycie umiejętności identyfikacji problemów na produkcji oraz możliwości ich eliminacji,
 • poznanie metod angażowania pracowników w doskonalenie swoich miejsc pracy oraz umożliwienie im realizacji tych pomysłów.

Do góry

Metody szkolenia

 • aktywny wykład,
 • gra symulacyjna,
 • ćwiczenia,
 • dyskusja.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Szkolenie oparte jest na cztero-rundowej grze symulacyjnej - fabryka ekspresowych pociągów. Po każdym bloku teoretycznym uczestnicy wykorzystują zdobytą wiedzę w symulowanej fabryce. Przedsiębiorstwo The Vagon, światowej klasy producent taboru kolejowego z USA, zamierza założyć w Polsce zakład produkcji pociągów. Firmie zależy na maksymalnej wydajności i efektywności polskiego oddziału, dlatego słysząc o warsztatach z Lean Manufacturing, postanowiła zlecić uczestnikom zadanie zaprojektowania najbardziej wydajnego systemu produkcyjnego w obszarze magazynu i hal montażowych.

Po rozpoczynającym bloku tematycznym zostanie przeprowadzona pierwsza runda gry symulacyjnej. Uczestnicy zostaną przydzieleni do stanowisk w nieznanej im fabryce ekspresowych pociągów. Każdy będzie miał możliwość odnalezienia się w zupełnie nowej dla siebie roli. Fabryka zatrudnia operatorów, magazynierów, kierownika, posiada swojego dostawcę i oczywiście klienta. Zaczynamy od tzw. green field, czyli punktu zero. Będzie to widoczne w wynikach czasowych, które przedstawiane są pod koniec każdej rundy. Celem jest jak najskuteczniejsze i najefektywniejsze wyprodukowanie taboru kolejowego, przy zadanej jakości.

Przed każdą rundą jest czas na sesję SWOT oraz Kaizen tzw. Kaizen Blitz, czyli warsztaty wdrażające strategię postępowania, na bazie zdobytej wiedzy. Czas pierwszej sesji jest zazwyczaj dłuższy niż kolejnych. Uczestnicy omawiają problemy, które zauważyli podczas rund i szukają sposobów na ich wyeliminowanie. Po ustaleniu planu działania, nowe rozwiązania znajdują swoje zastosowanie w kolejnej rundzie symulowanej fabryki pociągów ekspresowych. 

Na stanowiskach wdrażamy 5S, Visual management, budujemy layout'y i standardy magazynu. Uczestnicy będą musieli tak zaprojektować fabrykę, żeby możliwa była praca na hali montażowej, zgodnie ze wszystkimi poznanymi standardami i narzędziami.

 1. Filozofia Lean Manufacturing: 
 • podstawy LEAN MANUFACTURING: filozofia, historia, korzyści, strategia, definicje,
 • rozwój koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System,
 • rodzaje MUDA,
 • siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean,
 • identyfikacja strat,
 • definicja wartości dodanej z punktu widzenia klienta,
 • charakterystyka muda w obszarze produkcyjnym,
 • pojęcie klienta wewnętrznego, jak i jej/jego definicji wartości,
 • warsztaty auditu marnotrawstwa z przykładowym formularzem trenera.
 1. Rozbieżne cele wewnątrz firmy - wdrażanie Lean Manufacturing?
Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami:
 • "wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy. 
 1. 5S – organizacja miejsca pracy: 
 • definicja i omówienie 5S,
 • zasady wdrożenia 5S,
 • korzyści.
 1. Poka-Yoke i Visual Management - przykłady.
 2. Kaizen: 
 • cele i wyzwania,
 • elementy angażujące pracowników,
 • otwarta polityka informacyjna,
 • komunikacja międzyludzka.
 1. Total Productive Maintenance (TPM) - zero awarii, zero defektów: 
 • pojęcia i definicja TPM.
 1. SMED (Single Minute Exchange of Die) - techniki skracania czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń: 
 • założenia,
 • omówienie etapów SMED,
 • korzyści wynikające z wdrożenia.

Podczas całego szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na nabycie umiejętności identyfikowania marnotrawstwa i sposobów na eliminowanie go z procesów. Naszym mottem będzie "naucz się widzieć". 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google