Szukaj w serwisie

Wymagania SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2015


Cele szkolenia

 • zdobycie wiedzy na temat podstawowych różnic między wymaganiami poprzedniego (PN-EN ISO 9001:2009) i nowego standardu (PN-EN ISO 9001:2015),
 • podniesienie umiejętności dostosowania obecnie funkcjonującego Systemu zarządzania jakością do wymagań nowego standardu z 2015 roku,
 • zrozumienie istoty i kierunku zmian w nowoczesnych standardach ISO w zakresie systemów zarządzania jakością,
 • poznanie wymagań poszczególnych elementów nowej normy PN-EN ISO 9001:2015,
 • zdobycie wiedzy oraz umiejętności zastosowania konkretnych technik i narędzi w ramach nowego Systemu zarządzania jakością.

Do góry

Profil uczestnika

 • kadra zarządzająca,
 • kadra kierownicza wszystkich szczebli,
 • pełnomocnicy ds. Systemu zarządzania jakością,
 • auditorzy,
 • specjaliści/eksperci zarządzania jakością,
 • właściciele procesów,
 • osoby odpowiedzialne za relacje/kontakty z klientami,
 • osoby odpowiedzialne za standaryzację, doskonalenie i rozwój.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Podstawowe różnice PN-EN ISO 9001:2015 vs 2009.
 2. Kalendarium zmian dla firm.
 3. Elementy PN-EN ISO 9001:2015 oraz ich wymagania - struktura normy.
 1. PN-EN ISO 9001:2015 Wprowadzenie.
 2. Zakres normy.
 3. Powołania normatywne.
 4. Terminy i definicje.
 5. Kontekst organizacji:
 • zrozumienie organizacji i jej kontekstu,
 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
 • określenie zakresu systemu zarządzania jakością,
 • system zarządzania jakością i jego procesy,
 1. Przywództwo:
 • przywództwo i zaangażowanie,
 • polityka,
 • role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji.
 1. Planowanie:
 • działania odnoszące się do ryzyk i szans,
 • cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia,
 • planowanie zmian.
 1. Wsparcie:
 • zasoby,
 • kompetencje,
 • świadomość,
 • komunikacja,
 • udokumentowane informacje.
 1. Działania operacyjne:
 • planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi,
 • wymagania dotyczące wyroów i usług,
 • projektowanie i rozwój wyrobów i usług,
 • nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz,
 • produkcja i dostarczanie usługi,
 • zwolnienie wyrobów i usług,
 • nadzór nad niezgodnymi wyjściami.
 1. Ocena efektów działania:
 • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
 • audit wewnętrzny,
 • przegląd zarządzania.
 1. Doskonalenie:
 • postanowienia ogólne,
 • niezgodności i działania korygujące,
 • ciągłe doskonalenie.
 1. Zarządzanie zmianą w organizacji - jak wprowadzić nowy standard ISO 9001.
 2. Szanse i zagrożenia dla firm, wynikające z nowego standardu ISO 9001.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google