Szukaj w serwisie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy


Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i dobrą praktyką tworzenia i zarządzania Funduszem oraz gospodarowania środkami ZFŚS na tle polskich przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przedmiotem szkolenia jest także treść oraz technika tworzenia regulaminów ZFŚS, a także tryb i forma wprowadzania zmian w wewnątrzzakładowych uregulowaniach prawa pracy dla potrzeb konkretnego pracodawcy. 

Do góry

Profil uczestnika

 • przedstawiciele Pracodawcy,
 • reprezentanci załogi, przedstawiciele Związków Zawodowych,
 • członkowie Komisji Socjalnej,
 • specjaliści Działów Personalnych,
 • pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie Funduszu.

Do góry

Metody szkolenia

 • praca na przykładach, aktach prawnych, wzorach dokumentów,
 • tworzenie schematów dokumentacji działalności socjalnej,
 • dyskusja moderowana, odpowiedzi na pytania,
 • prezentacja multimedialna wspomagająca omówienie tematyczne.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Kompetencje pracodawcy i przedstawicieli załogi w sferze działalności socjalnej.
 2. Zasady tworzenia i funkcjonowania ZFŚS dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa.
 3. Zapisy w wewnątrzzakładowych regulacjach prawnych – Regulaminie ZFŚS, Regulaminie Komisji Socjalnej, Regulaminie Wynagrodzeń - warunkujące prawidłowe gospodarowanie Funduszem.
 4. Roczny odpis obligatoryjny i fakultatywny na ZFŚS – wysokość, ważne terminy, możliwość dowolnego kształtowania wysokości.
 5. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Funduszu.
 6. Świadczenia z Funduszu – zakres przedmiotowy.
 7. Sposób  planowania i rozliczania środków Funduszu.
 8. Tworzenie i zatwierdzanie Preliminarza wydatków na dany rok kalendarzowy.
 9. Finansowanie i dofinansowywanie działalności socjalnej Pracodawcy.
 10. Kwestia zapomóg.
 11. Obsługa pożyczek na cele mieszkaniowe.
 12. Finansowanie zakładowych imprez okolicznościowych, integracyjnych i wycieczek.
 13. Prawidłowy sposób dokumentowania sytuacji materialnej osób korzystających z Funduszu.
 14. Przeprowadzenie analizy wydatków na działalność socjalną.
 15. Finansowanie pomocy z ZFŚS a przepisy ubezpieczeniowe i podatkowe.
 16. Zasady wprowadzania zmian odpisów w trakcie roku kalendarzowego.
 17. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów ustawy o ZFŚS.
 18. ZFŚS w wyjaśnieniach Ministerstwa Pracy, PIP i orzecznictwie sądowym.
 19. Planowane zmiany w ustawie o ZFŚS i ich konsekwencje.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google