Szukaj w serwisie

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa


Opis

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Celem szkolenia jest omówienie i ćwiczenie metod wpływających na sprawny i efektywny przepływ materiałowy. Bazujące na przypadkach przedsiębiorstw obliczenia pomogą zapewnić koordynację działań gospodarki materiałowej, transportu i realizacji dostaw, planowania zapasów i magazynowania, z procesami produkcji, utrzymania ruchu, remontów i napraw. Znaczący udział kosztów zakupu i zaopatrzenia w sprzedawanych towarach lub produkowanych wyrobach, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i sposobów realizacji dostaw, poziomów zapasów i miejsc magazynowania. Wykonywane analizy rachunkowe pomogą w zrozumieniu wpływu zaopatrzenia na koszty procesów logistycznych i produkcyjnychSzkolenie ma formę zajęć wykładowych z dużą interakcją z uczestnikami, prowadzone są również warsztaty i ćwiczenia umożliwiające zastosowanie w praktycznych przykładach treści i narzędzi przekazywanych w czasie szkolenia. Warsztatowa forma szkolenia pomaga uczestnikom dostosować poznane narzędzia do własnych potrzeb i stosować je w praktyce swoich organizacji.

Do góry

Cele szkolenia

Celem wynikowym jest pozyskanie umiejętności w wykorzystaniu narzędzi szybkiego, elastycznego, skutecznego i efektywnego reagowania pracowników zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, na potrzeby planów produkcji i sprzedaży przedsiębiorstwa oraz na sytuację w jego otoczeniu rynkowym.

Do góry

Profil uczestnika

 • kierownicy ds. zaopatrzenia lub zakupów,
 • specjaliści ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach,
 • specjaliści ds. sieci/łańcuchów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami,
 • branżyści i kupcy, analitycy rynków surowcowo-materiałowych,
 • koordynatorzy zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, specjaliści komórek indeksacji materiałowej,
 • specjaliści ds. gospodarki materiałowej działów: utrzymania ruchu, serwisowych oraz remontów i napraw,
 • kierownicy, planiści i specjaliści poszczególnych odcinków logistyki przedsiębiorstwa zajmujący się m. in.:
  • planowaniem zapasów materiałowych,
  • kontrolą wyników i kosztów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • rozszerzenie wiedzy o organizacji procesów zakupu i zaopatrzenia materiałowego,
 • poznanie wpływu procesów zaopatrzenia na procesy logistyczne i produkcyjne,
 • poznanie metod i narzędzi planowania zapotrzebowania materiałowego,
 • nabycie umiejętności analizy efektywności przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw (wewnętrznym i zewnętrznych),
 • umiejętność wykonywania analizy struktury i kosztów zapasów,
 • uzyskanie wiedzy potrzebnej do optymalizacji zapasów - w tym zapasów bezpieczeństwa i zapasów sezonowych,
 • poznanie narzędzi umożliwiających wykrywanie i analizę przypadków "dzikiego" popytu,
 • poznanie cyklu zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
 • umiejętność budżetowania i wykonania analiza kosztów zaopatrzenia.

Do góry

Metody szkolenia

 • sesja analizy potrzeb uczestników,
 • wykład wprowadzający,
 • warsztaty,
 • ćwiczenia - oparte na realnych przykładach,
 • case study,
 • gra - symulacja zarządzania zapasem w warunkach popytu niezależnego.
   

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Dział zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
  • uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
  • integracja i współdziałanie działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej z innymi działami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
  • planowanie materiałowe w procesie planowania sprzedaży i produkcji (S&P),
  • punkt rozdziału a strategie zarządzania materiałem,
  • indeks materiałowy - zastosowanie w zintegrowanych systemach informatycznych,
  • struktura wyrobu, marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu,
  • mechanizm MRP - przykład kalkulacji.
 2. Planowanie i organizacja procesu zaopatrzenia i przepływu materiałów:
  • analiza procesu zaopatrzenia,
  • organizacja zaopatrzenia - strategie wyboru dostawców,
  • procedura kwalifikacji, kryteria selekcji i metody oceny dostawców,
  • kontrakt zaopatrzeniowy i warunki jego realizacji,
  • składanie zamówień do dostawcy, wymiana informacji i dokumentów,
  • planowanie transportu w procesie realizacji dostaw, kalkulacja kosztów transportu w zaopatrzeniu materiałowym.
 3. Przepływy materiałów i zapasy:
  • proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie,
  • planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych,
  • planowanie zapasów, analiza i odtwarzanie stanów magazynowych,
  • systemy planowania zamówień i dostaw,
  • punkt rozdziału - elastyczność, czas reakcji a możliwości przedsiębiorstwa,
  • współpraca z dostawcami - korzyści i zagrożenia w JiT i VMI,
  • czynniki kształtowania zapasów - mechanizmy w PULL i PUSH,
  • analiza poziomó (wielkości) zapasów,
  • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
  • wielkość zapasów bieżących, metody optymalizacji,
  • poziom zapasów bezpieczeństwa, wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów,
  • ABC i XYZ - zastosowanie na przykładzie kalkulacji,
  • koszty zapasów, podział i analiza.
 4. Kalkulacja kosztów zaopatrzenia i analiza wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa:
  • analiza wyników działań gospodarki materiałowej i procesu zaopatrzenia – terminowość, kompletność, jakość, koszty, czas,
  • organizacja i niezawodność dostaw - system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia,
  • ewidencja kosztów zaopatrzenia w zakładowym planie kont przedsiębiorstwa,
  • kalkulacja kosztów materiałowych i zaopatrzenia,
  • budżetowanie gospodarki materiałowej,
  • budżetowanie działu zaopatrzenia - przykład kalkulacji,
  • analiza wartości w procesie zaopatrzenia.
 5. Narzędzia organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
  • system informatyczny gospodarki materiałowej,
  • zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne, traceability,
  • elektroniczna wymana danych - potencjał i zasady organizacji.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google