Szukaj w serwisie

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności


Opis

Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. Szkolenie Zarządzanie polityką szkoleniową pokazuje w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję. W czasie warsztatów uczestnicy poznają narzędzia wspomagające główne etapy organizacji szkoleń. Zgodnie z cyklem szkoleniowym zaczynamy od rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i poprzez planowanie, budżetowanie, projektowanie oraz organizację szkolenia dochodzimy do oceny jego efektywności.

Do góry

Cele szkolenia

 • dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do opracowania strategii szkoleniowej,
 • w trakcie warsztatu ćwicząc skupimy się na czterech kluczowych elementach procesu:
  • szkolenia a strategia firmy, utrzymanie i rozwój kompetencji,
  • analiza potrzeb szkoleniowych,
  • planowanie i budżetowanie,
  • ocena efektywności.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania narzędzi, które będzie mógł wykorzystać we własnej firmie. Dodatkowo uczestnicy otrzymają bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej min. zawierający procedurę zarządzania szkoleniami wraz z wzorami dokumentów, procedurę tworzenia grup trenerów wewnętrznych, czy zestawy pytań do analizy organizacji przydatnych do opracowania strategii szkoleniowej.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób, które odpowiadają w firmie za szkolenia lub które chcą dowiedzieć się, jak mierzyć efektywność szkoleń.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • nauczą się badać i analizować potrzeby szkoleniowe firmy,
 • poznają zasady planowania i budżetowania szkoleń w przedsiębiorstwie,
 • przećwiczą zasady doboru i weryfikacji zleceniobiorców szkoleń,
 • nauczą się dokonywać precyzyjnej ewaluacji szkoleń,
 • przeanalizują procedurę tworzenia grup trenerów wewnętrznych pod kątem potrzeb i możliwości własnej firmy.

Do góry

Metody szkolenia

 • studia przypadków z praktyki firmy i rynku,
 • symulacje i gry zespołowe,
 • dyskusje moderowane,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Tworzenie polityki rozwojowej w Firmie – strategiczne podejście do rozwoju Pracowników:
  • strategia Firmy i kultura ogranizacyjna a zarządzanie rozwojem,
  • przesłanki biznesowe i demograficzne do budowy polityki rozwojowej,
  • elementy polityki rozwojowej,
  • praktyka polskich firm w tworzeniu polityki rozwojowej,
  • efektywna polityka rozwojowa mojej firmy.
 2. Skuteczna identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych:
  • misja, wizja i strategia firmy a potrzeby szkoleniowo-rozwojowe,
  • interesariusze planu działań rozwojowych Firmy – Kwintet szkoleniowy,
  • narzędzia wykorzystywane do analizy potrzeb,
  • założenia Human Performance Improvement,
  • jak uniknąć błędów przy badaniu potrzeb rozwojowych,
  • matryca działań rozwojowych dla Firmy.
 3. Elementy planu szkoleniowo-rozwojowego:
  • odbiorcy szkoleń,
  • tematyka szkoleń,
  • typy, rodzaje i metody szkoleń,
  • szkolenia obligatoryjne,
  • priorytety działań szkoleniowych,
  • kategoryzacja projektów szkoleniowych,
  • plan szkoleń a specyfika firmy,
  • kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych.
 4. Projektowanie budżetów szkoleniowych:
  • budowanie budżetu proporcjonalnie i kwotowo,
  • koszty merytoryczne i około szkoleniowe,
  • podział na szkolenia zamknięte i otwarte, wewnętrzne i zewnętrzne,
  • podział środków na szkolenia dla poszczególnych jednostek firmy.
 5. Planowanie szkoleń, a dobór partnerów szkoleniowych (szanse i zagrożenia wynikające z różnorodności oferty dostępnej na rynku):
  • typy partnera szkoleniowego: trenerzy wewnętrzni, firmy szkoleniowe, doradcze, konsultingowe, freelancerzy,
  • źródła poszukiwań wewnętrznych i zewnętrznych partnerów szkoleniowych,
  • proces doboru partnera zewnętrznego.
 6. Budowanie ścieżek karier i ścieżek rozwoju:
  • kluczowe stanowiska z mojej Firmie,
  • budowanie zespołu kadry rezerwowej,
  • zarządzanie talentami i plany sukcesji a plany rozwoju,
  • indywidualne i zespołowe ścieżki rozwoju.
 7. Wybrane metody oceny efektywności działań szkoleniowo-rozwojowych:
  • dobór metod ewaluacyjnych,
  • ocena efektywności metodą Donalda Kirkparticka,
  • metody i narzędzia oceny efektywności do zastosowania w mojej firmie.
 8. Nowe zjawiska i trendy na rynku działań rozwojowych.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google