Szukaj w serwisie

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie


Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania zwiększania efektywności procesów logistycznych. Podczas interaktywnych zajęć koncentrujemy się na podniesieniu kompetencji uczestnika w zakresie wiedzy stosowanej zarządzania procesowego w obszarach logistyki.
Szkolenia obejmuje wszystkie obszary występujące w zewnętrznym i wewnętrznym łańcuchu dostaw i procesach wchodzących w jego skład. Uczestnicy poznają i zastosują w samodzielnie realizowanych ćwiczeniach między innymi narzędzia:

 • analiza i tworzenie mapy relacji i map procesów,
 • analiza OEE dla zasobów logistycznych i ludzkich,
 • pomiar niezawodności procesów i sposoby jej zwiększania,
 • identyfikowanie i zarządzanie wąskimi gardłami w procesach logistycznych,
 • praktyczne stosowanie wybranych narzędzi LEAN,
 • przeniesienie analizy strumienia wartości do realiów procesu logistycznego.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie z zakresu zarządzania procesami logistycznymi i zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie jest kierowane do specjalistów i kierowników poszczególnych obszarów logistyki przedsiębiorstwa - zajmujących się:

 • zakupami i zaopatrzeniem, zapasami,
 • logistyką produkcji i przepływem materiałów,
 • magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
 • transportem lub/i dystrybucją,
 • controllingiem operacyjnym w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki,
 • specjalistów logistyków i kierowników działów logistyki,
 • menedżerów i kierowników operacyjnych,
 • pracowników innych niż logistyka działów przedsiębiorstwa, których wynik działań zależy o koordynacji logistycznej - np. sprzedaży, produkcji,
 • specjalistów i kierowników łańcuchów dostaw.

Do góry

Metody szkolenia

Zajęcia mają charakter warsztatowy i interaktywny. Moduły zawierają ćwiczenia obliczeniowe a całość zajęć wspierana jest warsztatami – realistyczną symulacją procesów logistycznych i produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Rola logistyki w zewnętrznym i wewnętrznym łańcuchu dostaw:
 • koncepcja i zadania logistyki,
 • podejście systemowe w logistyce,
 • podejście procesowe w logistyce,
 • rola logistyki w łańcuchu dostaw,
 • DRP, MRP i LRP - powiązania i zależności,
 • zastosowanie koncepcji „lean” i „agile” w łańcuchu dostaw.
 1. Planowanie procesów logistycznych:
 • rodzaje horyzontów planistycznych w przedsiębiorstwie,
 • cykl i okres planowania,
 • miejsce logistyki w strategii firmy,
 • punkt rozdziału i jego wpływ na strategię organizacji,
 • planowanie działań logistycznych na poziomie operacyjnym,
 • formułowanie procedur postępowania w logistyce.
 1. Analiza zależności i mapowanie procesów logistycznych:
 • zależności pomiędzy procesami,
 • rodzaje przepływów,
 • mapa relacji – obrazowanie przepływu,
 • punkty krytyczne i ich lokalizowanie,
 • mapowanie procesu – zasady i narzędzia,
 • pomiar efektywności procesu.
 1. Zarządzanie zasobami w procesach logistycznych:
 • niezawodność zasobów i procesu – pomiar i ograniczanie ryzyka,
 • efektywność zasobów i metody jej poprawy,
 • pomiar czasu realizacji zadań – metody i ich ograniczenia,
 • balansowanie obciążeń zasobów,
 • podział zadań pomiędzy pracownikami,
 • czynniki zewnętrzne regulujące procesy logistyczne.
 1. Koszty w procesach logistycznych:
 • centra kosztów i zasady ich organizacji,
 • koszty procesu – przykład kalkulacji,
 • ABC w kalkulacji kosztów.
 1. Kluczowe procesy logistyczne i ich zależności:
 • dystrybucja i jej zadania:
  • planowanie potrzeb dystrybucji,
  • koszt zadań transportowych.
 • nowoczesna gospodarka magazynowa:
  • organizacja skutecznych procesów magazynowych,
  • wykorzystanie i organizacja przestrzeni,
  • nowoczesne technologie w magazynie.
 • logistyka wewnętrzna i jej zadania:
  • systemy KANBAN i transport wewnętrzny,
  • kalkulacje obciążeń transportu wewnętrznego.
 • zaopatrzenie i zarządzanie zapasami:
  • organizacja procesu zaopatrzenia i jego wpływ na przedsiębiorstwo,
  • struktura zapasu a wymagania dla gospodarki magazynowej,
  • koordynacja i zwiększanie integracji pomiędzy procesami dostawcy a odbiorcy,
  • EDI i jego zalety.

Warsztaty – symulacja procesów logistycznych, część pierwsza.

 1. LEAN w organizacji procesów logistycznych:
 • podstawy LEAN,
 • synergia logistyka + LEAN,
 • teoria ograniczeń i jej zastosowanie w logistyce.
 1. Mapowanie strumienia wartości i jego zastosowanie do poprawy procesów:
 • wykorzystanie VSM do zmiany procesów logistycznych,
 • strumień wartości w procesach podstawowych i pomocniczych.

Warsztaty – zastosowanie narzędzi LEAN w usprawnieniu procesów przedsiębiorstwa, część druga.

 1. Planowanie o organizacja zmian w procesach:
 • lista zmian i ustalanie priorytetów,
 • PERT – przykład zastosowania,
 • zmiany inicjowane wewnątrz procesu.
 1. Monitorowanie procesów:
 • pomiar efektywności i skuteczności działań logistycznych,
 • rodzaje mierników logistycznych – mierniki proste i złożone,
 • narzędzia do monitorowania bieżącego procesów.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google