Szukaj w serwisie

Zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie


Opis

Tym, co staje się siłą napędową rozwoju przedsiębiorstwa i jest kluczowym czynnikiem kreatywności we wszystkich dziedzinach życia, jest wiedza. Zarządzanie wiedzą jest doskonałym narzędziem usprawniającym procesy funkcjonowania w przedsiębiorstwie, które każda firma buduje w oparciu o własne cele, potrzeby i możliwości. Szkolenie koncentruje się na podejściu „popytowym” do zarządzania wiedzą tj. z umacnianiem relacji między uczestnikami systemu i nadaniu coraz większego znaczenia „społeczności praktyków”. 

Przygotowuje uczestnika do tworzenia hybrydy w oparciu o istniejące koncepcje/modele systemu z wykorzystaniem transferu informacji z wszystkich poziomów zarządzania przedsiębiorstwem począwszy od ścisłego kierownictwa przedsiębiorstwa do szeregowego pracownika i głównie na tych zagadnieniach koncentrują się uczestnicy.

Celem szkolenia jest uświadomienie, że Zarządzanie Wiedzą może być systemem prostym, stworzonym na kapitale intelektualnym każdego pracownika i łatwym a doskonałym, i dającym wiele satysfakcji z dzielenia się wiedzą narzędziem usprawniającym procesy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 

 • poznanie koncepcji budowania Systemu Zarządzania Wiedzą, by w sposób systematyczny i zorganizowany móc tworzyć taki system na potrzeby swojej organizacji,
 • poznanie sztuki przetwarzania informacji i aktywów intelektualnych w trwałą wartość dla pracowników i klientów firmy,
 • umiejętność stosowania sposobów działania, łączący różne aspekty, ułatwiające konwersję wiedzy ukrytej i wykorzystujące synergię między uczestnikami systemu, prowadzącą do skapitalizowania wytworzonej wiedzy,
 • znajomość sposobów zdobywania, analizowania i wykorzystania wiedzy w celu jej efektywnego wykorzystania i podejmowania szybszych mądrzejszych i lepszych decyzji,
 • umiejętność budowania i przeprowadzania procesu identyfikowania, zdobywania i wykorzystywania wiedzy by zapobiec problemowi niekontrolowanego odpływu („uciekania wiedzy”) z organizacji.

Do góry

Metody szkolenia

 • trener stosuje technikę "Treningu uczestniczącego - istotą tej metody jest przewaga uczenia się przez doświadczanie sytuacji „z życia wziętych”,
 • podczas tego szkolenia stosuje też metody tradycyjne/zwyczajowe, takie jak - praca indywidualna, ćwiczenia w parach i grupach, dyskusje interaktywne, praca z case study,
 • pierwszy moduł to dawka informacji na temat najbardziej znanych modeli i ich procesów, by uczestnicy szkolenia mogli je wykorzystać przy budowaniu wewnętrznych (własnych hybrydowych) systemów w swojej organizacji,
 • pozostałe moduły skoncentrowane są na przećwiczeniu technik służących transferowi wiedzy,
 • uczestnicy angażują się w ćwiczenia narzędzi i technik możliwych do wykorzystania na każdym poziomie zarządzania,
 • każda technika po przećwiczeniu jest omawiana pod kątem zalet i zagrożeń, co umożliwi uczestnikowi ocenę w kontekście możliwości wykorzystania jej w przedsiębiorstwie.
 

Niezależnie od dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć - po szkoleniu oferowana jest godzina akademicka nieodpłatnego kontaktu (forma coachingu) z Trenerką – telefoniczny lub osobisty – w zależności od lokalizacji. 

Po zrealizowanym szkoleniu możliwe jest również skorzystanie z odpłatnego coachingu przeprowadzonego w odpowiedniej dla uczestnika lokalizacji, dotyczącego tematyki szkolenia bądź innych dodatkowych zagadnień. Pozwoli to na samoocenę umiejętności i sprawdzenie zgodności własnych spostrzeżeń i oczekiwań. 

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie:
 • rola wiedzy w organizacji,
 • rodzaje wiedzy,
 • zarządzanie wiedzą w organizacji,
 • myślenie systemowe i procesowe,
 • formy i kanały transferu wiedzy.
 1. Strategie budowania pamięci organizacyjnej.
 1. Kierunki rozwoju zarządzania wiedzą:
 • model japoński dzielenia się wiedzą,
 • podejście procesowe i zasobowe systemu,
 • rola kadry menedżerskiej w zarządzaniu wiedzą w organizacji,
 • bariery organizacyjne w zarządzaniu wiedzą.
 1. Transfer wiedzy:
 • formy i kanały transferu wiedzy,
 • strategia personalizacji wiedzy,
 • obszary funkcjonowania "społeczności praktyków” (konflikty, problemy, rozwiązania, innowacyjność),
 • tworzenie i wykorzystanie map topografii wiedzy w organizacji i socjogramów.
 1. Pozyskiwanie wiedzy:
 • kreowanie wiedzy i rozwiązań problemów,
 • indywidualne dzielenie się wiedzą,
 • współpraca, jako sposób dzielenia się wiedzą,
 • dzielenie się wiedzą – zespołowo,
 • coachingowy styl zarządzania wiedzą,
 • dzielenie się wiedzą na zebraniach, 
 • pisemne formy dzielenia się wiedzą,
 • sketchnoting- graficzna forma dzielenia się wiedzą.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google