Szukaj w serwisie

Zarządzanie zespołem pokolenia Millenium


Opis

Do pokolenia Millenialsów (pokolenia Y, „cyfrowej generacji”) zaliczamy zazwyczaj osoby urodzone po 1984 roku a przed rokiem 2000. Poszczególne źródła różnią się w datowaniu konkretnych granic tego pokolenia. Jego wyznacznikiem są jednak charakterystyczne cechy. Obecnie, osoby w tym wieku tworzą rdzeń wielu zespołów. Do 2025 roku będą stanowiły ponad 75 procent zatrudnionych! Czy szykują się rewolucyjne zmiany? Menedżerowie, którzy należą do starszych pokoleń, napotykają na międzypokoleniową różnicę w podejściu do powierzania zadań, technik motywacji, analizy procesów.

Jak skutecznie angażować zespół i powierzać zadania pracownikom pokolenia Y? Jak radzić sobie wymaganiami zespołu? Jakie mocne strony tego pokolenia, mogą wpłynąć na rozwój firmy i zespołu? Które narzędzia są już przestarzałe i nieskuteczne? Podczas szkolenia menedżerowie poznają odpowiedzi na te i inne pytania, a także wypracują skuteczne narzędzia pracy wspierające efektywność zespołu i firmy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • charakterystykę pokolenia Millenium,
 • możliwość rozwoju kompetencji społecznych i otrzymania informacji zwrotnych,
 • strategie zarządzania zespołem Millennium i rozwijania jego efektywności np. Flexible Involvement Management©,
 • praktyczne narzędzia menedżerskie służące angażowaniu, zarządzaniu efektywnością i motywowaniu takiej jak: Kontrakt wartości, „Y” Expose©, Metoda SSC, Model Pendeltona, Techniki Action Learning, motywowujące sposoby Grywalizacji.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • rozpoznawać mocne strony a także fakty i mity o pokoleniu Y,
 • stosować narzędzia menedżerskie niezbędne w pracy z pokoleniem Millenium,
 • rozwijać kompetencje komunikacji menedżerskiej adekwatne dla zespołu Millenialsów,
 • wspierać efektywność zespołu.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Poznajemy „Cyfrową generację” – charakterystyka zespołu:
 • co powinna zawierać oferta zatrudnienia – czyli na co zwraca uwagę generacja Y szukając pracy?
 • rotacja pracowników w zespole pokolenia Y, zdalna praca i elastyczność miejsca pracy,
 • zwyczaje w obsłudze klientów Dress code i dyskusje o wizerunku,
 • poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy i własnych działań,
 • typowe cechy; Sposób podejmowania decyzji, rozumienie przyczyn i skutków, stosunek do autorytetu,
 • potrzeby społeczne i wartości; „idee i zmiany”, Fun to work, Live Work Balance, stosunek do innych, stosunek do zdrowia, waga statusu, stanu majątkowego i jakość wykształcenia,
 • fakty i Mity na temat pokolenia Millenium,
 • słabe i mocne strony zespołu:
  • podczas omawiania tego modułu przechodzimy od zauważalnych atrybutów młodego pokolenia po ich przyczyny– rozważamy mocne i słabe strony statystycznego zespołu pracowniczego i zastanawiamy się jak wykorzystać i wspierać mocne strony. Jednocześnie oddzielamy stereotypy, które narosły na temat pokolenia Millenium, nie zawsze sprzyjające aktywnej współpracy z tymi pracownikami reprezentującymi wspólnotę konkretnych wartości, zmotywowanymi do rozwoju i sensownych efektów,
  • podczas pracy przedstawione są opisy przypadków, konkretne sytuacje zawodowe związane z zespołem Millennium, oraz raporty z badań,
  • przykładowe ćwiczenie: W czasie rzeczywistym menedżerowie w podzespołach zmagają się ze stereotypowymi postawami pracowników. Nasze reakcje na stereotypy są materiałem do dyskusji na temat pokolenia. 
 1. Jak zarządzać generacją Y – strategie nie tylko dla menedżerów innych pokoleń:
 • kreowanie Lifestyle,
 • jak działa zróżnicowanie pokoleniowe w zespole?
 • strategia Flexible Involvement Management©,
 • strategia Sand Box – i inne strategie asekuracyjne,
 • profil Kompetencji Menedżera zespołu Millenialsów:
  • studium przypadku Google i innych firm innowacyjnych,
  • prezentacja skutecznych strategii zarządzania,
  • podsumowaniem modułu będzie stworzenie map, zawierających porządane cechy i kompetencje menedżerów pracujących z zespołem Millennialsów.
 1. Jak komunikować się z zespołem Y: 
 • jak komunikuje się „cyfrowa generacja”? – raporty, badania, dyskusja,
 • zmienność, bodźce i wrażenia w jaki sposób ma je dostarczyć organizacja?
 • kontrakt wartości i potrzeby zespołu,
 • kształtowanie kultury komunikacji zespołu na podstawie wartości pokoleniowych:
  • w tym module, poznajemy najświeższe raporty z zakresu zmieniających się nawyków komunikacji,
  • omawiamy podstawowe potrzeby zespołu w zakresie komunikacji bez zaspokojenia których trudno zarządzać takim zespołem takich jak równość, poczucie sensu, poczucie sprawstwa,
  • zastanawiamy się jak menedżer wspiera poczucie wpływu zespołu i jego spójność.
 1. Zarządzanie oporem:
 • psychologia zespołu generacji Y,
 • jakie są oznaki oporu? 
 • jawne i ukryte cele zespołu,
 • psychologia pracy menedżera z oporem – przydatne techniki:
  • omawiamy oznaki oporu: Czy preferowane godziny pracy lub kłótnie o podział obowiązków mogą być oznaką oporu? Czy oznaką oporu mogą być inne typowe wymagania i oczekiwania? Przyglądamy się kwestionowaniu wypowiedzi menedżera także jako sposobom sprawdzania autorytetów,
  • przykładowe ćwiczenie: Zespół odgrywa realne sytuacje oporu. Menedżerowie mają za zadanie zdefiniować czynniki oporu i przećwiczyć sposób radzenia sobie z oporem. W trakcie zadania zespół zwykle reaguje spontanicznie, a menedżerowie ćwiczą techniki komunikowania się z zespołem w takich sytuacjach.
 1. Praktyczne narzędzia menedżerskie: 
 • Y - Expose©,
 • inspirować czym i w jaki sposób?
 • wyznaczanie celów i podziału ról w zespole,
 • sposoby dawania instruktarzu,
 • reprymenda a pochwała,
 • rozmowa oceniająca z pracownikiem pokolenia Y:
  • podczas tego modułu menedżerowie pracują na własnych realnych sytuacjach,
  • ćwiczą narzędzia dostosowane do potrzeb własnych zespołów,
  • dyskutują na temat tego jak i kiedy stosować wybrane narzędzia menedżerskie.
 1. Jak zarządzać efektywnością zespołu: 
 • angażować czy frustrować? Dwa rodzaje interwencji menedżerskich,
 • podejście do zagadnienia sensu działań biznesowych w pokoleniu Y,
 • czy tradycyjne podejście do delegowania i kontroli powinno się zmieniać? 
 • typowe problemy związane z delegowaniem wyznaczania celów, kontroli, zarządzania czasem,
 • tradycyjne techniki zarządzania efektywnością w zespole generacji Y (przejrzysta struktura, dzienny plan działań, kontrola wyników, miesięczne terminy wymagalności i in.),
 • wykorzystanie „metod blogowych”– Inicjowanie zarządzania własną efektywnością „broadcast yourself”, elektroniczna kontrola w formie rankingów i gier:
  • czy delegowanie wyznaczania celów i kontroli wyników nie jest krokiem w kierunku anarchii w zespole pokolenia Y? 
  • jak sprawdzą się tradycyjne metody wyznaczania celów i kontroli? 
 1. Sztuka feedbacku dla zespołu pokolenia Y:
 • cechy i zasady udzielania skutecznej informacji zwrotnej,
 • informacja zwrotna w kontekście motywacji i potrzeb zespołu,
 • model SSC (Start – Stop – Continue),
 • angażujący Model Pandletona,
 • wyrażanie oczekiwań wobec pracowników:
  • podczas tego modułu omawiamy skuteczne sposoby udzielania nieoceniającej informacji zwrotnej,
  • uczestnicy ćwiczą różne sposoby udzielania feedebacku,
  • sposób udzielania informacji zwrotnej odnosimy do potrzeb rozwojowych pracowników pokolenia Y.
 1. Jak motytować zespoł generacji millenium:
 • rywalizacja w zarządzaniu zespołem,
 • techniki Action Learning,
 • dedykowane programy rozwoju zawodowego,
 • sztuka pozytywnego wzmacniania i dostęp do stałej informacji zwrotnej jako podstawowe warunki motywacji,
 • stymulacja, zmienność i bodźce oraz chillout w motywowaniu zespołu,
 • oczekiwanie natychmiastowej gratyfikacji i efektów a zniechęcenie w zespole:
  • przykładowe ćwiczenie: Każdy z podzespołów otrzymuje opis prawdziwej sytuacji w zespole. Zadaniem podzespołu jest wymyślenie grywalizacji, która będzie odpowiedzią na potrzeby zespołu,
  • w trakcie tego modułu uczymy się technik action learningowych, które mogą stanowić dynamiczne wsparcie menedżera angażującego zespół w konstruktywną innowacyjność. Menedżerowie w podzespołach opracowują zadania wykorzystując jednocześnie techniki action learningu.
 1. Asertywność menedżera: 
 • pewność siebie w pokoleniu Miellenialsów – jak wygląda naprawdę?
 • w jakim menedżerze zespół znajduje oparcie?
 • sprawdzanie autorytetów – co i w jaki sposób testuje zespół?
 • budowanie pewności siebie,
 • wyznaczanie granic i obrona przed krytyką:
  • w trakcie modułu menedżerowie poznają sposoby budowania autorytetu dla zespołu Millenium,
  • w trakcie modułu menedżerowie ćwiczą techniki zachowań, które mają zastosowanie w najtrudniejszych sytuacjach z zespołem.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google