Szukaj w serwisie

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian


Opis

Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie, że „Najbardziej stałą rzeczą na świecie jest… ciągła zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jak dostosować się do zmiany oraz umiejętność aktywnego przetrwania tych trudnych, stresujących a często kryzysowych sytuacji. Jak radzić sobie z procesem zmiany, ryzykiem i poczuciem niepewności, aby ten proces przejść jak najbardziej konstruktywnie zarówno osobiście, jak i w zespole oraz firmie. Uczestnicy szkolenia zrozumieją celowość zmiany oraz będą wiedzieli jak zarządzać sobą i ludźmi w procesie wdrażania zmian na bazie poprawnej komunikacji i otwartej współpracy.

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i niezbędnych umiejętności do wprowadzania zmian w procesie produkcyjnym, w środowisku fabrycznym.

Do góry

Profil uczestnika

Kadra średniego szczebla zarządzania – liderzy obszarów, brygadziści, mistrzowie, kierownicy.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • znajomość specyfiki i roli procesów podczas wprowadzania zmian w organizacji,
 • umiejętność właściwego stosowania specyfiki i roli procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian w organizacji,
 • umiejętność stosowania w praktyce wypracowanej strategii i taktyki przygotowania zespołów firmowych do planowanych zmian, 
 • umiejętność stosowania metod i technik skutecznego komunikowania zmian w zespołach i całej organizacji, 
 • umiejętność radzenia sobie ze zmniejszaniem oporu wobec zmian, zapobiegania konfiktom oraz wzmocnienia gotowości i otwartości pracowników i zespołów wobec zmian, 
 • skuteczność w motywowaniu siebie oraz swoich współpracowników i podwładnych do przyjęcia roli liderów zmian i agentów zmian, 
 • umiejętność profesjonalnego zarządzania zmianą na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. 

Do góry

Metody szkolenia

Szkolenie będzie realizowane w formie praktycznego warsztatu z zastosowaniem metody „Uczenia się przez doświadczenie” (Experiential Learning). W związku z tym zostaną zastosowane metody: 

 • ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe),
 • symulacje i projekty grupowe, 
 • prezentacja multimedialna,
 • mini wykład i dyskusja moderowana,
 • case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej),
 • test badający postawy wobec zmian,
 • omówienia trenerskie i wyciąganie praktycznych wniosków.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I
 1. Wprowadzenie do szkolenia:
 • powitanie i przedstawienie uczestników i prowadzącego – cele szkolenia – zadanie zespołowe: ” Historia pana Konieczki”.
 1. Zmiana szansa czy dramat – co decyduje o naszym nastawieniu do zmian w procesie produkcji?
 • zmiana czyli…?
 • celowość zmian – kiedy zmiany mają sens? 
 • problemy potrzebą i motorem zmian,
 • rodzaje zmian,
 • etapy wdrażania zmiany,
 • reakcje na zmiany,
 • opór wobec zmiany,
 • działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami,
 • struktura organizacyjna w procesie zmian – czytelność funkcji i zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,
 • strategia firmy jako wyznacznik zmian,
 • cele firmy, kadry zarządzającej i pracowników,
 • gra symulacyjna:  ”Czerwone – zielone” – podejmowane decyzje i ich wpływ na efektywność zmian.
 1. Zarządzanie jako podstawowy obszar zmiany:
 • zarządzać czy przewodzić w okresie zmiany?
 • zarządzanie zespołem - rola lidera, brygadzisty, mistrza, kierownika,
 • motywacja lidera czyli jak motywować innych? – zacznij od siebie,
 • style zarządzania w procesie zmian,
 • indywidualny styl komunikacji z zespołem – Test Johari,
 • „Skomplikowana Konstrukcja” – gra symulacyjna.
 1. Komunikacja i współpraca jako podstawa efektywności w okresie zmian:
 • zasady efektywnej komunikacji w firmie produkcyjnej w okresie zmian,
 • komunikacja interpersonalna czyli jak się komunikować aby unikać konfliktów?
 • precyzja w komunikacji – jak się komunikować aby unikać błędów i nieporozumień w okresie zmiany?
 • „Oryginał i kopia”- gra symulacyjna.
Dzień II
 1. Asertywność jako postawa i umiejętności liderów zmiany:
 • asertywność czy empatia w procesie zmiany?
 • techniki komunikacji asertywnej,
 • test asertywności,
 • asertywność w delegowaniu zadań, monitoringu i kontroli pracy – scenki sytuacyjne,
 • „Dramatyczny lot balonem”- gra symulacyjna.
 1. Konflikty jako początek zmian:
 • geneza konfliktów w okresie zmiany,
 • rodzaje konfliktów,
 • skuteczne formy rozwiązywania konfliktów,
 • studium przypadku w firmie „X”.
 1. „Fabryka pocztówek w okresie zmian”- gra symulacyjna:
 • „Fabryka pocztówek – cele i zadania” – runda I,
 • „Fabryka pocztówek – konieczność wprowadzenia zmian w organizacji produkcji” – runda II,
 • „Fabryka pocztówek – konieczność dostosowania produkcji do zmiennego zapotrzebowani klienta” – runda III,
 • „Fabryka pocztówek – realizacja zamówienia” – runda IV,
 • podsumowanie przebiegu gry,
 • wnioski i spostrzeżenia do pracy,
 • ewaluacja szkolenia.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google