Szukaj w serwisie

Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE


Opis

Ideą zajęć jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie wszelkich form zatrudniania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Szkolenie poprzez nacisk na wskazywanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych oraz swój elitarny charakter dostarcza – uczestnikom praktykom – nowych umiejętności stosowania przepisów w praktyce. 

Zakres szkolenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian, obejmuje problematykę przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, uzyskiwanie zezwoleń na pracę, podejmowania przez nich zatrudnienia lub świadczenia pracy, prowadzenia dokumentacji, opodatkowanie dochodów oraz ubezpieczenia. 

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również zmiany, które przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w zakresie pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Zajęcia skierowane są szczególnie do przedsiębiorców, pracodawców, menedżerów oraz pracowników działów personalnych. 

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • znajomość praktycznych umiejętności z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce, prowadzenia dokumentacji,
 • wiedza na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce,
 • dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

Do góry

Metody szkolenia

 • zrównoważenie wykładu i warsztatu – transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników,
 • obrazowane omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel,
 • ćwiczenia praktyczne wzbogacane o case study,
 • praca na przykładach orzeczeń, wzorach dokumentów, aktach prawnych,
 • sesje pytań i odpowiedzi.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Pobyt cudzoziemców w Polsce:
 • obywateli Unii Europejskiej,
 • obywateli państw trzecich,
 • pobyt czasowy a pobyt stały.
 1. Praca cudzoziemców na terenie Polski:
 • praca obywateli Unii Europejskiej,
 • obywatele państw sąsiadujących z Polską,
 • zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia,
 • zezwolenie na pracę,
 • zatrudnianie cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach,
 • skutki i sankcje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń,
 • uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii.
 1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • miejsce zamieszkania,
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • zaliczki na podatek,
 • obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców.
 1. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:
 • ustalenie właściwego ustawodawstwa,
 • zakres podlegania ubezpieczeniom,
 • podstawa wymiaru składek,
 • zasada równego traktowania,
 • zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
 • wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy.
 1. Zatrudnienie przez polską firmę cudzoziemca do wykonywania pracy za granicą.
 2. Planowane zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google