Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Progress Project stosuje KODEKS  DOBRYCH  PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

 • Progress Project stawia swoje doświadczenie i umiejętności w służbie Klienta. Podejmuje się wykonania jedynie takich szkoleń, do których przeprowadzenia może zapewnić kompetencje i zagwarantować profesjonalizm dostarczanych przez siebie rozwiązań, trenerów, metod i narzędzi.
 • Każda usługa szkoleniowa wykonana zostanie z uczciwością i należytą starannością, której oczekuje Klient.
 • Progress Project wykonuje usługi szkoleniowe kierując się interesem i dobrem Klienta oraz uczestników szkolenia.
 • Warunki wykonania usługi szkoleniowej będą zawarte w umowie z Klientem, a umowa będzie realizowana obustronnie w zgodzie z zasadami KDP i etyką zawodową.
 • Wszelkie informacje uzyskane od Klienta przez Progress Project są poufne. Nie mogą być użyte w żadnym wypadku dla celów Progress Project ani rozpowszechniane bez wiedzy i zgody Klienta.

Zasady postępowania PROGRESS PROJECT

INFORMACJE O FIRMIE
Progress Project:

 1. Podaje informacje zgodnie z zasadą nie wprowadzania w błąd.
 1. Rzetelnie informuje o firmie w zakresie:
 • wielkości obrotów:
  • obrót netto za rok 2010 wyłącznie z działalności komercyjnej to: 3 262 705,73 PLN
  • obrót netto za rok 2011 wyłącznie z działalności komercyjnej to: 4 434 053,77 PLN
  • obrót netto za rok 2012 wyłącznie z działalności komercyjnej to: 4 578 789,58 PLN
  • obrót netto za rok 2013 wyłącznie z działalności komercyjnej to: 4 783 560,44 PLN 
  • obrót netto za rok 2014 wyłącznie z działalności komercyjnej to: 5 298 738,13 PLN
  • obrót netto za rok 2015 wyłącznie z działalności komercyjnej to: 6 700 228,05 PLN
  • obrót netto za rok 2016 wyłącznie z działalności komercyjnej to: 6 860 601,00 PLN
 • zasobów:
  • Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania, produkcji, umiejętności interpersonalnych, systemów zarządzania, HR i prawa. Organizujemy szkolenia otwarte w największych miastach w Polsce. Szkolenia zamknięte możemy zorganizować na terenie całego kraju. W Warszawie dysponujemy własnym Centrum Szkoleniowym, w którego skład wchodzi profesjonalne laboratorium komputerowe wyposażone w najnowsze oprogramowanie.
 • możliwości wykonania usługi:
  • Progress Project każdorazowo rzetelnie informuje na temat możliwości merytorycznych oraz organizacyjnych wykonania danego zlecenia.
 • doświadczenia:
  • posiadamy wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższej jakości sprawdzonych i efektywnych rozwiązań oraz praktycznej wiedzy rozwijającej kwalifikacje i podnoszącej potencjał menedżerów i zespołów. Nasz sukces to przede wszystkim zaufanie, jakim darzą nas Klienci. Budowanie takiego zaufania jest procesem długotrwałym na co składa się: nieustanna dbałość o najwyższą jakość produktów, ich innowacyjność, szacunek i lojalność do klienta i do otoczenia.
 • referencji:
  • szanujemy prywatność naszych klientów, dlatego jeśli są Państwo zainteresowani opiniami na temat naszej firmy i naszych produktów zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy wykaz firm, dla których mieliśmy przyjemność pracować, wraz z kontaktem do naszego kontrahenta w miarę możliwości z pokrewnej do Państwa branży.
 • liczby i kwalifikacji osób zatrudnionych:
  • Progress Project stale się rozwija, dlatego liczba trenerów, z którymi współpracujemy, stale rośnie. W tej chwili to już 130 osób. Zawsze dopasowujemy trenera do specyfikacji szkolenia i firmy. Dzięki temu mają Państwo pewność, że szkolenie prowadzi osoba, której doświadczenie praktyczne i umiejętności najlepiej odpowiadają Państwa potrzebom.
  • na stałe w biurze Progress Project pracuje 21 osób. Każda z nich została starannie wyselekcjonowana spośród wielu kandydatów, na z góry zaplanowane stanowisko, pod kątem posiadanych kompetencji i doświadczenia.
 1. Prezentuje trenerów (wykonawców) podając ich:
 • doświadczenie,
 • kompetencje,
 • wykształcenie.

OFERTA I PROMOCJA OFERT
Progress Project:

 1. Przedstawia metodologię działania dobraną do rodzaju usługi.
 1. Posługuje się wzorcem pełnego procesu szkoleniowego.
 1. Powołując się na referencje podaje precyzyjne informacje o własnych referencjach, oddzielając je od:
 • referencji trenera uzyskanych poza jego organizacją,
 • referencji wynikających z projektów realizowanych jako podwykonawca.
 1. Formułuje cele, działania, prezentuje efekty realne i możliwe do osiągnięcia.
 1. Rzetelnie informuje o możliwości osiągnięcia celów biznesowych drogą działań szkoleniowych.
 1. Przedstawia jasne i rzetelne informacje na temat stosowanych narzędzi i celów ewaluacji.

WYKONANIE
Progress Project:

 1. Weryfikuje i troszczy się o przygotowanie trenerów realizujących szkolenie.
 2. Starannie dobiera trenerów o kompetencjach adekwatnych do potrzeb i działających według Kodeksu Dobrych Praktyk, gwarantując zgodność ich wykształcenia i kwalifikacji z tematyką szkoleń.
 3. Rekomenduje miejsca wykonania usługi zapewniające realizację przyjętych celów i uzgodniony standard wykonania.
 4. Dąży do określenia rzeczywistych potrzeb szkoleniowych organizacji, zamawiającego i uczestników.
 5. Dobiera i realizuje odpowiednie do szkolenia metody, formy i narzędzia szkoleniowe.
 6. Dba o przejrzystość celów działań.
 7. Nie łączy w jednym szkoleniu procesu uczenia się z ocenianiem czy selekcją uczestników bez ich wiedzy.
 8. Proponuje ewaluacje swoich działań i gotowy jest poddać się takiej ewaluacji.

RELACJE Z: OTOCZENIEM, KLIENTEM, IZBĄ
Progress Project:

 1. Zawiera umowy na zasadach partnerskich.
 2. Rzetelnie przedstawia Klientowi warunki wykonania usługi.
 3. Umieszcza Klientów na liście referencyjnej wyłącznie po uzyskaniu ich zgody.
 4. Zapewnia poufność informacji uzyskanych na wszystkich etapach współpracy z Klientem.
 5. Wystawia certyfikaty zgodne z rzeczywistą usługą.
 6. Reguluje zobowiązania wobec:
 • dostawców,
 • pracowników,
 • odbiorców,
 • partnerów.
 1. Przestrzega praw autorskich i nie wykorzystuje know – how, do którego nie ma prawa.
 2. Nie stosuje działań dumpingowych.
 3. Przeciwdziała praktykom korupcjogennym.
 4. Nie narusza dobrego imienia innych podmiotów lub osób (konkurencji).
 5. Nie stosuje reklamy negatywnej.
 6. Nie stawia Klienta w gorszej sytuacji (stosuje zasady win-win).
 7. Nie wysyła informacji zakwalifikowanej jako spam.

Uczenie się jest warunkiem rozwoju i zwiększania konkurencyjności każdej firmy. Ważnym elementem procesu uczenia się są szkolenia. Szkolenia, czyli przemyślane, profesjonalnie prowadzone, efektywne sytuacje edukacyjne, po których ludzie więcej wiedzą, umieją i mają motywację do wprowadzania zdobytej wiedzy i umiejętności w codzienną praktykę.

Nowoczesne szkolenie posługuje się metodami aktywnymi, opiera na profesjonalnych materiałach, odpowiada na realne potrzeby osób i organizacji. Prowadzący szkolenia muszą mieć zarówno wiedzę ekspercką, jak i umiejętność uczenia oraz inspirowania uczestników do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Muszą umieć tworzyć sytuację, w której uczestnicy analizują, eksperymentują, doświadczają, rozwiązują problemy i motywują się. Celem szkolenia jest doprowadzenie
do zrozumienia, albo wyćwiczenia nowych umiejętności oraz inspiracja do zmiany.

Na rynku usług szkoleniowych jest już dużo firm, które tak właśnie pracują. Jednocześnie, zgodnie z zasadą „uczyć każdy może”, pojawia się bardzo dużo propozycji złej jakości. Kilka tysięcy firm szkoleniowych, gąszcz informacji, brak możliwości weryfikacji ofert to realia firm pragnących szkolić swoich pracowników. Dokonanie właściwego wyboru nie jest rzeczą łatwą dla decydenta ani sytuacją komfortową dla firmy szkolącej.

Polska Izba Firm Szkoleniowych proponuje Kodeks Dobrych Praktyk. Zawiera on wszystkie elementy niezbędne do identyfikacji profesjonalnej firmy szkoleniowej. Jest on dokumentem upowszechniającym profesjonalne zachowania w środowisku szkoleniowym, a jego stosowanie stanowi dobrowolną formę poddania się rygorom etycznym i merytorycznym.

 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google