Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Standard Usługi Szkoleniowej

Miło nam poinformować, że Progress Project Sp. z o.o. działa zgodnie ze Standardem Usługi Szkoleniowej (SUS) Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS). 

Misją PIFS jest m.in. kreowanie najwyższych standardów jakości usług szkoleniowych. W tym celu Komisja ds. Jakości Rynku Szkoleń opracowała Standard Usługi Szkoleniowej. Dokument ten jest zbiorem zaleceń promowanych przez PIFS, dotyczących wykonywania usługi szkoleniowej, niezależnie od rodzaju i natury prowadzonych szkoleń. Standard Usługi Szkoleniowej stał się punktem odniesienia dla przedsiębiorców – czyli odbiorców szkoleń, organów administracji publicznej, innych instytucji, a także osób indywidualnych, które potrzebują wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań.

Progress Project Sp. z o.o. w ramach standardu zarządzania jakością usługi szkoleniowej:

 • posiada procedury do realizacji usługi szkoleniowej i referencje od Klientów poświadczające jakość dostarczonej usługi,
 • publikuje informacje o oferowanych usługach szkoleniowych,
 • posiada określone kryteria  dotyczące rekrutacji i oceny kadry szkoleniowej,
 • dokonuje oceny (ewaluacji) szkoleń,
 • upowszechnia wiedzę o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń,
 • stosuje obowiązujące przepisy prawne,
 • zna i stosuje zasady prawa autorskiego odnoszące się do usług szkoleniowych,
 • terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe,
 • jest przygotowana do reagowania na sytuacje nieprzewidziane i zastrzeżenia klientów,
 • posiada procedurę reklamacji świadczonych usług szkoleniowych,
 • jest przygotowana na nieprzewidziane zdarzenia (np. choroba trenera).

Progress Project Sp. z o.o. w ramach procesu świadczenia szkolenia otwartego:

 • dokumentuje program szkoleniowy,
 • określa kryteria dla grupy docelowej,
 • informuje o formie realizacji zajęć,
 • dostarcza informacje o trenerze prowadzącym szkolenie,
 • informuje Klienta o sposobie realizacji szkolenia.

Progress Project Sp. z o.o. w ramach procesu świadczenia szkolenia zamkniętego:

 • przygotowuje program szkolenia w uzgodnieniu z Klientem,
 • planuje działania ewaluacyjne.
Progress Project Sp. z o.o. w ramach procesu świadczenia szkoleń:
 • przedstawia Klientom informacje nt. szkoleń, zawierającą minimum: miejsce, czas, program, harmonogram i inne niezbędne informacje dla uczestników,
 • podczas rozpoczęcia zawiera kontrakt z uczestnikami, przedstawia ramy organizacyjne i logistyczne oraz prowadzącego zajęcia,
 • podczas szkolenia realizuje działania pozwalające na zrealizowanie celów i programów szkoleń, 
 • po zakończeniu szkoleń przeprowadza badania ewaluacyjne,
 • wydaje certyfikaty o uczestnictwie.
Progress Project Sp. z o.o. w ramach kompetencji kadry szkoleniowej:
 • posiada kadrę merytoryczną,
 • posiada osobę odpowiedzialną za stronę merytoryczną szkoleń i dobór kadry odpowiedniej do zakresu merytorycznego szkolenia,
 • w sposób zaplanowany dba o rozwój merytoryczny swojej kadry.
Progress Project Sp. z o.o. w ramach standardów dotyczących organizacji i logistyki szkoleń:
 • zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację szkoleń,
 • organizuje szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się i higienę pracy umysłowej i fizycznej,
 • organizuje szkolenia w warunkach odpowiednich do celu i formy prowadzenia zajęć,
 • prowadzi zajęcia przy wykorzystaniu różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych,
 • uzgadnia z Klientami miejsce, datę, cenę wraz z informacją, co dokładnie zawiera, warunki przyjęcia zgłoszenia i rezygnacji,
 • podaje kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia,
 • zapewnia uczestnikom szkoleń materiały oraz środki dydaktyczne.
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google