Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Polecane książki i czasopisma

Artykuły:

 1. I. Tymińska "Psychologiczne aspekty sprawowania funkcji kierowniczych", materiały konferencyjne, WSE i ORGMASZ, Warszawa 2007
 2. I. Tymińska "Środki polityki handlowej", zeszyty naukowe 22/2008, WSCiL, Warszawa 2008
 3. I. Tymińska "Budżet państwa od strony dochodowej", zeszyty naukowe 23/2009, WSCiL, Warszawa 2009
 4. I. Tymińska "Psychologiczne aspekty sprawowania funkcji kierowniczych", zeszyty naukowe 24/2009, WSCiL, Warszawa 2009
 5. I. Tymińska "Zasada systemu prawnego Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa krajowego", zeszyty naukowe 25/2010, WSCiL
 6. I. Tymińska, A. Szymańska "System INTRASTAT" , zeszyty naukowe 25/2010, WSCiL
 7. I. Tymińska "Składka członkowska w zakresie zasobów własnych i źródła VAT", zeszyty naukowe 26/2010, WSCiL
 8. I. Tymińska "Kto odpowiada za zabawki" - Branża dziecięca nr 4/2012
 9. I. Tymińska "Charakterystyka magazynów celnych" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7 (204)/2012 Czerwiec 2012
 10. I. Tymińska "Graniczne procedury" - Branża dziecięca nr 5/2012
 11. I. Tymińska "Główne założenia obrotu towarami strategicznymi" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 9 (206)/2012 Wrzesień 2012
 12. I. Tymińska "System celno - podatkowy, jako element bezpieczeństwa państwa" zeszyty naukowe WSCiL - 32/2012
 13. I. Tymińska "Towar na granicy" - Branża dziecięca nr 6/2012
 14. I. Tymińska "Wewnętrzny system kontroli przedsiębiorstw w obrocie towarami strategicznymi", Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 11 (208)/2012 Listopad 2012
 15. I. Tymińska "Gospodarka obronna Państwa, jako segment obronności kraju", Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, grudzień 2012 rok XVII nr 12/2012 (209) 
 16. I. Tymińska "Dziurkowanie próbek" - Branża dziecięca nr 1/2013 
 17. I. Tymińska Cele długofalowe w obrocie towarami strategicznymi, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, Luty 2013, rok XVIII nr 2/2013 (211)
 18. I. Tymińska "Wspólne korelacje polityki zagranicznej i wspólnej polityki bezpieczeństwa w zakresie obrotu towarami strategicznymi" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 3 (212)/2013 Marzec 2013

Książki:

 1. „Jednolity dokument administracyjny – krok po kroku”, WSCiL, Warszawa 2008
 2. „Procedura wywozu w Systemie Kontroli Eksportu (ECS)”, WSCiL, Warszawa 2009
 3. „System dokumentowania wymiany towarowej z zagranicą”, WSCiL, Warszawa 2009

Ucz się i myśl
Autor: Andrzej Bubrowiecki
Wydawca: Muza
Język: Polski
Rok wydania: 2012
stron: 496

 

Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Wydawca: Muza
Język: Polski
Częstotliwość: Miesięcznik

Miesięcznik ukazuje się nieprzerwanie od ponad 50 lat.
Zadaniem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy praktycznej, doświadczeń oraz dorobku naukowego z dziedziny:

 • zakupu surowców, materiałów, opakowań,
 • dóbr inwestycyjnych i usług,
 • analizy rynków zaopatrzenia,
 • gospodarki zapasami i odpadami,
 • logistyki,
 • organizacji działów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie,
 • funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • kształtowania przepływów materiałowych,
 • technologii informacyjnej wspomagającej zarządzanie.

Autorami tekstów publikowanych w piśmie Gospodarka Materiałowa i Logistyka są wykładowcy renomowanych uczelni ekonomicznych i praktycy zatrudnieni w dużych polskich przedsiębiorstwach. Zamieszczane publikacje stanowią cenne źródło wiedzy dla osób tworzących i realizujących strategie przedsiębiorstw, które umożliwiają obniżkę kosztów, usprawnianie procesów, skracanie okresów dostaw, podnoszenie poziomu obsługi klienta.
Warto również dodać, że nasze czasopismo cieszy się wiarygodnością i dobrą opinią ze względu na wysoki poziom merytoryczny zamieszczanych artykułów.
Gospodarka Materiałowa i Logistyka jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów).
Miesięcznik jest dostępny wyłącznie w prenumeracie, więc czytają nas tylko osoby zainteresowane prezentowaną problematyką.
Więcej na www.gmil.pl

 

 

Popraw swoje życie
Autor: Andrzej Bubrowiecki
Wydawca: Muza
Język: Polski
Rok wydania: 03.2011
stron: 272
format: 145x205

      

Książka Andrzeja Bubrowieckiego "Popraw swoje życie":

 • pokazuje, jak odkryć misję własnego życia,
 • uczy, w jaki sposób wytyczać i realizować cele,
 • instruuje, jak wykorzystywać mapy myśli w procesie zmian,
 • podpowiada, jak budować wiarę we własne możliwości,
 • pokazuje, jak radzić sobie z niepowodzeniami,
 • uczy, jak rozwijać nawyk samodyscypliny,
 • przedstawia skuteczne techniki motywacyjne,
 • pokazuje metody rozwijania twórczego myślenia,
 • prezentuje sprawdzoną strategię zarządzania czasem.


 

Popraw swoją skuteczność
Autor: Andrzej Bubrowiecki
Wydawca: Muza
Język: Polski
Rok wydania: 03.2009
stron: 232
format: 145x205
oprawa: broszurowa

 

 • trzecia książka Andrzeja Bubrowieckiego, eksperta z zakresu doskonalenia osobowości, znanego trenera i coach, autora książek Popraw soją pamięć, Popraw swoją kreatywność
 • kolejne zaproszenie w świat wiedzy i umiejętności rozwijających naszą osobowość
 • autor koncentruje uwagę na fundamentach skutecznego działania
 • niezależnie od tego, czym się zajmujesz i jak zamierzasz kształtować swoją przyszłość, o Twojej skuteczności i sukcesie zadecydują przede wszystkim: umiejętność kształtowania właściwych nawyków myślenia i działania, umiejętność określania priorytetów i celów, planowanie, kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby, budowanie właściwych relacji interpersonalnych, twórcze analizowanie niepowodzeń, wzmacnianie motywacji, szybkie uczenie się, samodoskonalenie.

 

Popraw swoją kreatywność
Autor: Andrzej Bubrowiecki
Wydawca: Muza
Język: Polski
Rok wydania: 2008
stron: 216
format: 145x205
oprawa: broszurowa


Książka jest zbiorem wybranych technik kreatywnego myślenia, zarówno na poziomie jednostki, jak i pracy zespołowej. Zostały zaproponowane metody, które wielokrotnie sprawdziły się na prowadzonych treningach i w codziennym życiu. Kluczem do wyboru była ich użyteczność dla każdego. Znajdziemy tu również wiele sugestii i opisów strategii przydatnych w twórczym rozwiązywaniu problemów jak również coś, co chyba jest najważniejszym elementem tego wydawnictwa - "przepis" na twórcze życie.
Ważne jest to, aby otworzyć umysł na nowe treści i znaleźć zawsze czas, aby sięgnąć po tę książkę i systematycznie z nią trenować.
Przekonamy się, jak wiele zmieni się w życiu, jak bardziej twórczo podejdziemy do swojego codziennego życia i jak nauczymy się obcować z różnymi problemami, tak, aby zawsze znaleźć ich skuteczne rozwiązanie.
Dzięki tej książce przekonasz się, że nauka może być ekscytującą przygodą intelektualną i zabawą. Oszczędzisz czas, ucząc się szybciej i z lepszymi wynikami. Osiągniesz przewagę nad innymi. Ugruntujesz wiarę we własne możliwości!

 • Spraw, aby nauka przestała być dla Ciebie uciążliwym zajęciem.
 • Naucz się, jak się uczyć!
 • Przestań wkuwać.
 • Zacznij się uczyć z głową.
 • Uaktywnij swój ogromny potencjał.
 • Stań się osobą twórczą i zmotywowaną do nauki.

 

Planowanie Logistyczne
Autor: Śliwczyński Bogusław
Wydawca: Instytyt Logistyki i Magazynowania
Język: Polski
liczba stron: 330
Rok wydania: 2008

  

Podejmowanie decyzji wpływających na efekty działalności przedsiębiorstwa to podstawowa czynność każdego menedżera. Proces decyzyjny wynika z pierwszej i najważniejszej funkcji zarządzania, jaką jest planowanie. W książce omówiono wiele powiązanych wzajemnie obszarów planowania, składających się na logicznie uporządkowane decyzje zaopatrzenia, wytworzenia i dostarczenia produktów na docelowy rynek, podporządkowane celom obsługi klienta, wielkości sprzedaży i zysku. Przedstawione w 14 rozdziałach zagadnienia zintegrowanego planowania procesów i systemów logistycznych w łańcuchach dostaw dotyczą planowania logistyki i zasad systemowo powiązanego planowania logistycznego. Zagadnienia planowania zaprezentowano zarówno w zakresie planowania operacyjnego, jak i planowania kosztów oraz budżetowania. Ponadto omówiono zagadnienia kontroli opracowanych planów, zarządzania jakością oraz systemów informacji logistycznych, które również składają się na podejmowanie rozważnych decyzji planistycznych w logistyce. Zagadnienia planowania logistycznego na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym w wielu obszarach planowania przepływu materiałów - zaopatrzenia, zapasów, magazynowania, produkcji, transportu i dystrybucji zilustrowano rysunkami i przykładami obliczeniowymi. Warsztat narzędziowy książki - metody, przykłady obliczeń, ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania - może być przydatny w przekazywaniu wiedzy oraz wytłumaczeniu i zobrazowaniu przez nauczycieli roli i praktycznego zastosowania planowania w zarządzaniu logistyką. Książka jest pierwszą w Polsce próbą całościowego ujęcia zagadnień planowania przepływu materiałów w łańcuchach i sieciach dostaw. Treść podręcznika jest zgodna z programem nauczania przedmiotu planowanie logistyczne. Podręcznik jest adresowany do uczniów techników i szkół policealnych. Książka może być przydatna także dla studentów pierwszych lat studiów uczelni ekonomicznych i technicznych. Przedstawione przypadki zastosowań i przykłady liczbowe mogą znaleźć praktyczne odniesienie w pracy logistyków w przedsiębiorstwach.    

Controlling w zarządzaniu Logistyką
Autor: Śliwczyński Bogusław
Wydawca: Wyższa Szkoła Logistyki
Język: Polski
Rok wydania: 2007

  

Celem książki jest zapoznanie czytelnika z zagadnieniami controllingu logistyki (oraz szerzej controllingu operacyjnego) w przedsiębiorstwie i jego łańcuchach dostaw. Wiele zagadnień ujętych w podręczniku jest popartych przykładami oraz obliczeniami rachunkowymi, co powinno znacznie ułatwić zrozumienie i utrwalenie poszczególnych partii materiału. Książka ma zadanie pokazać, jak celowo i skutecznie można wykorzystać zasady i narzędzia controllingu logistyki w realizacji strategii przedsiębiorstwa. W pięciu rozdziałach autor omawia następujące zagadnienia:

 • Istota controllingu w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstwa
 • Controlling logistyki w zarządzaniu operacyjnym,
 • Zarządzanie kosztami logistyki,
 • Instrumenty controllingu logistyki,
 • Organizacja systemu informacyjnego controllingu logistyki.

Podręcznik jest adresowany do studentów uczelni ekonomicznych i technicznych - zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich czy podyplomowych. Książka może być także przydatna dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw, poszukującej sposobów efektywnego zarządzania procesami gospodarczymi i wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, otrzymując wynikową redukcję kosztów operacyjnych i wzrost rentowności zarówno majątku jak i kapitału.
 

Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania
Autor: Masaaki Imai
Ilość stron: 450
Wydawnictwo: MT Biznes
Język: Polski
ISBN: 83-88970-77-1


Jest to praktyczny przewodnik po wdrażaniu kaizen w każdym biznesie, produkcji czy usługach. Każdy, zarówno pracownicy jak i kierownictwo mogą z niego skorzystać. Autor mówi nam o wielu drobnych sposobach, dzięki którym każdy może realizować kaizen na co dzień, przez eliminację strat, reorganizację swojego miejsca pracy, czy przez znalezienie lepszej metody wykonywania swojej pracy. Niewiele z tych kroków wymaga zatwierdzenia ze względu na wysokie, czy znaczne wydatki. Wymagają one po prostu przywiązywania uwagi do szczegółów i zdrowego rozsądku, by pracować mądrzej. Jednak, wszystkie razem, mogą stanowić wielką różnicę ze względu na poprawę jakości, niższe koszty i zwiększoną terminowość.
Przez lata widzieliśmy wiele strategii udanego zarządzania, przychodzących i odchodzących. Kaizen to nie jest chwilowa moda. Pozwala skupić się w sposób bardzo podstawowy na tym jak wykonujemy naszą pracę. W dzisiejszym bardzo konkurencyjnym środowisku biznesu, firmy, które chcą być liderami w swoich dziedzinach muszą ciągle zadawać sobie pytanie, " Jak możemy jutro pracować lepiej niż robimy to dziś?" W Gemba Kaizen, Masaaki Imai daje nam narzędzia do realizowania właśnie tego celu.Gemba Kaizen wprowadza nowy termin do zachodniej kultury zarządzania. Gemba oznacza miejsce pracy, a ta książka wyjaśnia jak można używać podejścia bazującego na zdrowym rozsądku i niskich kosztach do zarządzania tym miejscem - miejscem, w którym zostaje dodana wartość - niezależnie od tego, czy jest to linia produkcyjna, dział ubezpieczeń, czy biuro rachunkowe. Ta książka nie wykłada teorii, ale pokazuje jak działać. Ma za zadanie przekazać, że niezależnie od tego ile wiedzy zgłębi czytelnik, będzie to wiedza bezużyteczna jeśli nie zacznie jej wdrażać w życie dzień po dniu. Gemba Kaizen nie przekazuje wiedzy teoretycznej, ale daje punkt odniesienia, który można wykorzystać przy rozwiązywaniu problemów. W tym celu wprowadza wiele list kontrolnych, przykładów oraz analiz przypadku.
Kaizen angażuje każdego - zaczynając od Przewodniczącego Zarządu w danej organizacji - we wspólne planowanie i praca na sukces. Ta książka pokaże jak poprzez kaizen można osiągnąć znaczące sukcesy, które stanowią podstawę przygotowania firmy do naprawdę wielkich dokonań.
Jest to praktyczny przewodnik po wdrażaniu kaizen w każdym biznesie, produkcji czy usługach. Każdy, zarówno pracownicy jak i kierownictwo mogą z niego skorzystać. Autor mówi nam o wielu drobnych sposobach, dzięki którym każdy może realizować kaizen na co dzień, przez eliminację strat, reorganizację swojego miejsca pracy, czy przez znalezienie lepszej metody wykonywania swojej pracy. Niewiele z tych kroków wymaga zatwierdzenia ze względu na wysokie, czy znaczne wydatki. Wymagają one po prostu przywiązywania uwagi do szczegółów i zdrowego rozsądku, by pracować mądrzej. Jednak, wszystkie razem, mogą stanowić wielką różnicę ze względu na poprawę jakości, niższe koszty i zwiększoną terminowość.
 

Droga Toyoty - 14 zasad zarządzania wiodącej firmy
Autor: Jeffrey K. Liker
Ilość stron: 480
Wydawnictwo: MT Biznes
Język: Polski
ISBN: 83-88970-92-5

 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google